OSTRAVA / Od pátku je před Generálním konzulátem Polské republiky v Ostravě k vidění výstava u příležitosti 400. výročí první zmínky o výstavbě opevnění Velká Šance v Mostech u Jablunkova.

Co byly jablunkovské Šance? Šance je systém raně novověkých polních opevnění na slezsko-uhersko-polské hranici. Byly budovány postupně, vždy s ohledem na míru válečného nebezpečí. V různých obdobích bylo vybudováno více než 20, většinou polních opevnění. Hlavním obranným bodem a centrálním opevněním celého systému byla Velká Šance, která se nacházela v Mostech u Jablunkova.

Hraniční a komunikační význam Jablunkovského sedla měl v minulosti i dnes velký vliv na sousední území. Je to jedna ze čtyř příhraničních oblastí, která může návštěvníkům nabídnout celou řadu zajímavostí, a to jak historických, tak etnografických a přírodních.

Jablunkovský průsmyk (551,8 m n. m.), na jehož úpatí leží Mosty u Jablunkova, bylo nejvhodnějším místem pro přechod Beskyd a pokračování trasy ze Slezska do Horních Uher. Již ve starověku a později ve středověku se jednalo o trasu s čilým obchodním ruchem. Dopravní a komunikační význam této oblasti se zachoval až do současnosti. Průsmykem procházejí důležité silniční a železniční tratě, které navazují na mezinárodní evropskou dopravní infrastrukturu.

V bezprostřední blízkosti opevnění Velká Šance se dnes nachází Návštěvnické centrum opevnění Šance. Budova slouží jako informační centrum pro návštěvníky. Nachází se zde také interaktivní expozice věnovaná historii opevnění Velká Šance. Zde si také můžete zakoupit publikaci „Šance v Mostech u Jablunkova. Obrana slezské hranice v průběhu staletí“ v polštině a češtině.

Výstavu pro obec Mosty u Jablunkova a její neziskovou organizaci GOTIC připravilo Muzeum Těšínska.

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.