V úterý 23. listopadu 2021 došlo v nočních hodinách v Třineckých železárnách k úniku vysokopecního plynu. Generální ředitelství pro ochranu životního prostředí Polska požádá českou stranu o úplné vysvětlení příčin havárie a následných opatření.

„V souvislosti s únikem plynu, k němuž došlo pouhé 4 km od hranic naší země, budeme zkoumat, jaký dopad měla havárie na životní prostředí na polské straně,“ informovala ministryně pro klima a životní prostředí Anna Moskwa.

Dne 23. listopadu 2021 v nočních hodinách došlo v Třineckých železárnách k havárii plynojemu. Na příkaz ministryně pro klima a životní prostředí Anny Moskwy Polsko vyšetřuje, zda únik plynu z huti ovlivnil životní prostředí na polské straně.

„Mobilní měřící stanice Hlavního inspektorátu ochrany životního prostředí bude v příhraniční oblasti zjišťovat, zda byly překročeny parametry na polské straně. Chceme mít jistotu, že se polští občané mohou cítit bezpečně,“ zdůraznila ministryně Anna Moskwa.

Generální ředitelství pro ochranu životního prostředí požádá českou stranu o úplné vysvětlení příčin havárie a následných opatření, která byla v této souvislosti přijata.

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.