SVIBICE / O zanedbaný náhrobek se postarali členové MS PZKO Český Těšín Svibice a sdružení Olza Pro. Přestože na renovaci náhrobku získali grant z Fonduszu Rozwoju Zaolzia, většinu prací udělali svépomocně.

„Vše začalo tím, že v lednovém Głosu vyšel článek profesora Daniela Kadłubce, v němž se omlouvá, že se spletl. V publikaci „Kalendarz Śląski“ kritizoval, že na hřbitově ve Svibici jsou zanedbané hroby polských aktivistů: Franciszka Górniaka, majitele cihelny ve Svibici, a Jana Glajcara, který se zasloužil za polskost Těšínského Slezska v dobách Rakousko-Uherska na přelomu 19. a 20. století. Mezitím se ukázalo, že Górniakův hrob je v dobrém stavu. Byl to Glajcarův hrob, který byl zarostlý břečťanem. Nápisy na pomníku byly téměř nečitelné,“ vzpomíná Stanisław Kołek z MK PZKO Sibica a sdružení Olza Pro.

O hrob se postarali Poláci ze Svibice

Na tuto informaci reagovali členové Místní skupiny PZKO ve Svibici. Předsedkyně Irena Kołek v „Głosu“ oznámila, že Místní skupina chce pečovat o hrob, a že její členové se chystají hrob vyčistit a obnovit.

„Napsali jsme, že bychom rádi požádali případné potomky, aby nám umožnili o tento hrob pečovat. To bylo v lednu. Napsali jsme, že bychom chtěli na jaře hrob vyčistit. Nikdo se nám neozval, tak jsme začali jednat,“ říká Kołek.

Dalším krokem bylo podání žádosti o dotaci do Funduszu Rozwoju Zaolzia. Mezitím bylo založeno nové sdružení Olza Pro, které se zabývá mimo jiné péčí o tato památná místa. A protože Olza Pro spolupracuje s MK PZKO Svibice a má společné členy, obě organizace společně podaly žádost o dotaci.

Fundusz Rozwoju Zaolzia poskytl grant ve výši dvou tisíc korun na obnovu zanedbaného náhrobku Jana Glajcara. „Zeptal jsem se u kamenické firmy, kolik by to stalo. Celá komplexní renovace takového náhrobku by vyšla na osm tisíc korun. Jen restaurování nápisů mělo stát dva tisíce korun. Proto jsme se rozhodli, že uděláme veškeré práce, které jsme schopni udělat svépomocně. Na kamenické práce budeme žádat o grant,“ vysvětluje Kolek.

A tak také udělali. Vyhrnuli rukávy, vzali do ruky nástroje a pustili se do práce.

„Odstranili jsme křoví, opravili rám hrobu. Z hrobu jsme odstranili asi deset centimetrů zeminy s kořeny, aby znovu nezarůstal. Položili jsme zahradnickou izolaci a také bílé oblázky. Prasklý kámen náhrobku jsme slepili speciálním lepidlem na kámen,“ říká Kolek.

Dodává, že díky tomu, že si spoustu práce udělali sami, se jim to podařilo udělat renovaci ještě levněji. Organizace proto vrátí část nevyužitého grantu.

(indi)

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.