Cyklisté mohou od pátku v Dolní Lomné využívat další část cyklostezky, která vede pod viaduktem. Propojení navazuje na stávající cyklostezku v Dolní Lomné, vede přes nové přemostění Lomňanky a dále pokračuje na místní silnici v Mostech u Jablunkova.

Hned za opěrným pilířem železničního viaduktu cyklisté najdou velmi příjemnou odpočívku. Trasa je ukončena stoupáním a navazuje na stávající cestu v Mostech u Jablunkova.

Stavba začala na začátku května a byla ukončena minulý týden. Bohužel s ohledem na epidemiologickou situaci nemohlo dojít k slavnostnímu otevření. To bylo jen symbolické za účasti starostů tří obcí, kterých se výstavba cyklostezky týkala. Proběhla kolaudační prohlídka stavby Prodloužení cyklostezky z Dolní Lomné. Symbolickým přestřižením pásky byla stavba otevřena veřejnosti.

„Iniciátorem a investorem stavby bylo Sdružení obcí Jablunkovska. Trasa byla vybrána s ohledem na hlavní směry pohybu chodců a cyklistů, návaznost na již dokončené úseky. Postavila se další část cyklostezky s novým přemostěním přes řeku Lomná, která navazuje na I. etapu cyklostezky v Dolní Lomné,“ sdělila Taťána Groušlová, tajemnice Sojky.

Délka nového úseku cyklostezky je 282 metrů. Celkové náklady na stavbu činily 6,05 mil. korun. SOJ získalo ve spolupráci s MAS Jablunkovsko finanční dotaci z EU z programu IROP (Integrovaný regionální operační program) ve výši 4,6 mil korun. Část nákladů (1,2 mil korun) byla hrazena z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Zbývající náklady (220 tis, korun) hradily z vlastních zdrojů obce Dolní Lomná, Mosty u Jablunkova a město Jablunkov.

„Nová cyklostezka je symbolem dobrých vztahů a spolupráce mezi obcemi ve Sdružení obcí Jablunkovska. Pevně věřím, že spolupracovat budeme i nadále,“ dodala Monika Czepczorová, předsedkyně SOJ.

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.