Čtěte nás! Každý den nové informace!

OSTRAVA-RADVANICE / V dobách Rakouska-Uherska v Ostravě a v obcích, které k ní byly později připojeny, vznikla řada polských škol. Zakládaly se především kvůli dětem přistěhovalců z Haliče, kteří pracovali na zdejšich šachtách, v hutích a dalších průmyslových závodech.

Některé ukončily svou činnost krátce po rozpadu monarchie, jiné fungovaly až do roku 1939. Část bývalých školních budov byla zbořena, další přetrvaly dodnes i když pochopitelně už dávno slouží k jiným účelům.

Historik Roman Baron ve své knize „Nad Olzą i Ostrawicą. Działalność społeczno-wychowawcza i oświatowa Towarzystwa Szkoły Ludowej w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim 1894 – 1919” uvádí, že 1. listopadu 1909 po zdolání počátečních obtíží zejména s nalezením vhodných prostorů, došlo k otevření polské školy také v Radvanicích (od roku 1941 součást Ostravy). Chodily do ní děti haličských Poláků, kteří se sem přistěhovali za prací.

Velké zásluhy na tomto počinu měli také budoucí polský ministr průmyslu a obchodu Józef Kiedroń a jeho manželka Zofia Kirkor Kiedroniowa.

V prvním školním roce se zde vzdělávalo 67 žáků. Ředitelem školy byl jmenován Czesław Pawlik. Vhodnou budovu si pronajala a později koupila polská osvětová organizace „Towarzystwo Szkoły Ludowej” se sídlem v Krakově. Jak se radvanická škola rozvíjela, u rodičů žáků se těšila čím dál větší důvěře a respektu. Čtyři zdejší absolventi složili dokonce přijímací zkoušky na Polské reálné gymnázium v Orlové.

Vypuknutí první světové války způsobilo znatelné problémy ve fungování školy. Zdejší učitelé, včetně ředitele Pawlika, museli narukovat do armády. Složení učitelského sboru procházelo častými změnami, což působilo další potíže v řádné výuce dětí.

Ve školním roce 1915/1916 se situace celkově zlepšila díky obětavosti učitelů a nové ředitelky Stefanie Walewské. Došlo také k rožšíření fondu školní knihovny. Navíc pro místní Poláky se ve škole začaly pořádat populární vědecké přednášky.

Po skončení první světové války se škola nadále úspěšně rozvíjela. V roce 1919 ji převzala polská Matice školská (Macierz Szkolna). V pěti třídách se tehdy učilo 303 dětí. V roce 1920 došlo z rozhodnutí československých úřadů k jejímu uzavření. Polské děti částečně přešly do školy ve Slezské Ostravě. Společenství Poláků v Radvanicích se pak postupně asimilovalo. Budova bývalé polské školy nyní slouží jako rodinný domek.

(gam)

Komentáře

Čtěte také


Ve Visle začala Prázdninová kulturní akademie
Červenec062020

Ve Visle začala Prázdninová kulturní akademie

Kapela Zakopower v Ustroni nevystoupí
Červenec032020

Kapela Zakopower v Ustroni nevystoupí

Muzeum otevírá výstavu o Černobylu
Červenec022020

Muzeum otevírá výstavu o Černobylu

Cestujícím v Havířově začala sloužit nová odbavovací budova
Červenec022020

Cestujícím v Havířově začala sloužit nová odbavovací budova

8 tipů na víkend
Červenec022020

8 tipů na víkend

Mimořádná opatření krajské hygieny dopadnou i na červencové akce v Třinci
Červenec022020

Mimořádná opatření krajské hygieny dopadnou i na červencové akce v Třinci

Ustroň se promění v hlavní město šachu
Červen272020

Ustroň se promění v hlavní město šachu

11 tipů na víkend
Červen252020

11 tipů na víkend


#KTOTYJESTEŚ

REKLAMA
REKLAMA

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test