CIESZYN / Książnica Cieszyńska zve na cyklus vzdělávacích workshopů jejichž náplní bude filozofie. Workshopy povede Artur Lewandowski. První přednáška, která otevře Filozofickou akademii – tak je cyklus pojmenován – se bude konat v pátek 11. října v 16.30 hod.  

Po přednášce každý účastník obdrží index se svým jménem. Každý, kdo se zúčastní přinejmenším šesti workshopů, obdrží Certifikát těšínského příznivce moudrosti (Certyfikat Cieszyńskiego Miłośnika Mądrości).

V průběhu výuky na Filosofické akademii účastníci absolvuji krátký kurz dějin klasické filosofie, který umožní osvojení elementárních filosofických kompetencí, jako jsou: schopnost interpretovat filosofický text, znalost základních filosofických konceptů a nástrojů logické argumentace, asimilace potřebných informací o životě a pohledy největších myslitelů v historii humanity nebo znalosti o problémech jednotlivých odvětví filozofie.

Přednášky budou obohaceny o bibliofilský akcent, tudíž účastníci budou mít jedinečnou příležitost prohlédnout si staromódní kopie filozofických děl z bohatých sbírek Książnicy. Přednášející Artur Lewandowski je doktorem  humanitních věd v oboru kulturních studií.

Workshopy budou zahrnovat deset seminářů, které se budou konat každý druhý pátek v měsíci na následující témata:

11. října – Dějiny filozofie před Platónem – úvodní přednáška

8. listopadu – platonický idealismus: první filozofický systém v historii

13. prosince – Aristoteles: od kritiky Platóna k systému realismu

10. ledna – St. Augustine: mistr církevních otců

14. února – Systém sv. Tomáše Akvinského syntéza středověkých znalostí

13. března – Descartes: racionalismus a zrození modernity

10. dubna – Pascalovy myšlenky tedy existenciální tragédie moderního člověka

8. května – John Locke: otec moderního empirismu

12. června – Kantova transcendentální filozofie jako „kopernikova revoluce“ ve filozofii

10. července – Georg Wilhelm Friedrich Hegel: tvůrce systému absolutního idealismu

Komentáře

Čtěte také


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test