ČESKÝ TĚŠÍN / Členové Akademické sekce Jednota (Sekcja Akademicka Jedność, SAJ), která funguje pod záštitou Hlavního výboru Polského kulturně-osvětového svazu, v pátek navštívili českotěšínské Polské gymnázium Slowackého. Setkali se studenty gymnázia, kteří chtěli vědět, co a proč SAJ dělá.  Podělili se také svými zkušenostmi týkajícími se studií v nejoblíbenějších mezi studenty z regionu univerzitních centrech.

Setkání se konalo v přednáškovém sále. Jako první na řadě byla otázka pro studenty gymnázia, zda vědí, co je SAJ. Poté jeho členové odpověď na otázku doplnili také snímky ze statistickými daty a fotografiemi z akcí, které SAJ pořádá.  

– Setkáváme se v různých městech: v Praze, Olomouci, Krakově, Brně. Spojujeme studenty, kteří tam studují a pocházejí ze Zaolší – vysvětlil předseda SAJ Adam Farny. Dodal také, že výbor organizace každoročně pořádá čtyři akce v regionu. Největší z nich je Akademický ples, dále se studenti setkávají na Śmiergustówce ve vendryňské Czytelni, jenž je letos naplánována na 21. dubna. Pořádá se také pečení berana, SAJ rovněž provozuje stánek na jablunkovském Gorolskim Święcie.

Kromě toho se SAJ schází a organizuje různé akce v centrech, ve kterých působí –  v Brně, Olomouci, Ostravě, Praze a Krakově. – Proč stojí za to jít na schůzky SAJ? Chcete-li se občas setkat s našinci, pobavit se, zatančit si a zůstat tak v kontaktu se Zaolším, zveme vás – vysvětlil Farny.

Během setkání měli studenti středních škol také možnost požádat starší studenty v různých akademických center o informace související se studiem. Otázky se týkaly jak organizačních záležitostí – například těch spojených se stipendiem či místem na kolejích, až po otázky týkající se kulturní nabídky toho či onoho města.  

Zástupci SAJ pozvali studenty středních škol nejen do svých řad, ale i na akce, které pořádají.

Členové SAJ také navštívili naši redakci. Během setkání jsme hovořili o možnostech spolupráce a vzájemné propagace.

Štítky:

Komentáře

Čtěte také


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test