V Zebřidovicích gotická pevnost, jak napsal Mariusz Makowski v knize „Šlechtická sídla na Těšínském Slezsku“, existovala již v 15. století. V 18. století ji noví majitelé Mattencloitové přestavěli na barokní palác.

Takto ho můžeme vidět dnes, i když se jedná o rekonstrukci bývalého zámku, který shořel v posledním roce druhé světové války.

Makowski poukazuje na to, že prvotní pevnost měla obranný charakter. To, že původní stavba byla gotická, dokládají velkoformátové cihly umístěné ve fragmentech zdi s polským půdorysem.

V následujících stoletích změnil zámek i samotné Zebřidovice majitelé. Nejprve na konci 15. století patřily jednomu z nejstarších slezských šlechtických rodů ze staropolské větve Korniců. V roce 1524 je koupil dědic zámožného rytířského roku Jiří Liška z Německé Lutyně. (…) Od konce 16. do 18. století se Zebřidovice staly předmětem četných transakcí a byly rozděleny na rodové díly.

 

Až v roce 1747 koupili obec Mattencloitové, a to František Ludvík a jeho žena Marie Anežka. V rukou jejich potomků majetek zůstal více než 140 let a období jeho největší slávy. V roce 1764 proběhla generální přestavba původní tvrze do podoby patrového zámku o půdorysu obdélníka, a to ve stylu německého baroka. (…)

Na opačné straně zámku se rozkládal téměř dvouhektarový park. Celá stavba měla charakter šlechtické rezidence z osmnáctého století, která byla na území Těšínského Slezska tehdy v módě. (…) Zebrzydowice zůstaly v rukou rodiny von Mattencloitů až do roku 1888, kdy je koupil hrabata Larischové-Mönnichové z Karviné.

Palác v roce 1945 zcela vyhořel. Byl rekonstruován na přelomu padesátých a šedesátých let. Kromě restaurace se zde nachází obecní kulturní středisko a turistické informační centrum. A za palácem je centrum vodních sportů „Młyńszczok“, o kterém jsme už psali.

(indi)

Komentáře

Čtěte také


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test