ČESKÝ TĚŠÍN / Slavnostní bohoslužba, přednášky, zábavný program pro děti a mládež, ale také koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava – to jsou některé z bodů programu Evangelického dne, který 17. září v Českém Těšíně a Cieszynie pořádá Slezská církev evangelická a. v.

V letošním roce si připomínáme pětisté výročí začátku reformace církve. Proto bude reformace také hlavním tématem Evangelického dne – každoroční slavnosti, kterou Slezská církev evangelická letos pořádá v Českém Těšíně a Cieszynie. Organizátoři za místo konání úvodní bohoslužby vybrali Ježíšův kostel na Vyšní bráně, který je nejvýznamnější stavbou spojenou s reformací v našem regionu. Úvodní bohoslužba zde začne v 10 hodin a připraven je bohatý program, ve kterém zazní kázání a promluvy k tématu reformace, ale také vícero hudebních vystoupení.

Pro veřejnost budou v tento den například připraveny komentované prohlídky muzeí protestantizmu v Ježíšově kostele i v Diakonickém a vzdělávacím centru Slezské Diakonie.
Od 14 hodin jsou připraveny zajímavé přednášky. O významu reformace budou debatovat profesor Józef Budniak s teologem Jerzym Sojkou a dalšími hosty. Na jiném místě ve stejnou dobu bude hostem například Petr Jašek, o jehož věznění v Súdánu a vysvobození za pomoci české diplomacie nedávno bohatě informovala média.

Od 14.00 je také připraven program pro děti i jejich rodiče, a to nejen pro účastníky evangelického dne. V parku Adama Sikory bude připravena poznávací stezka, skákací hrad a mnoho dalších atrakcí. V 17 hodin jsou pak všechny děti zvány do KASS Střelnice na představení Malý princ v podání souboru Bajka Těšínského divadla, které je pro všechny zdarma.

Zlatým hřebem programu Evangelického dne bude koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava v 17 hodin v kostele Na Nivách. Tento koncert církev připravuje ve spolupráci s organizátory Svatováclavského hudebního festivalu. Na programu jsou skladby J. S. Bacha, J. Brahmse a také například Symfonie č. 5 zvaná Reformační F. M. Bartholdyho.

Závěr evangelického dne bude patřit setkání organizátorů a hostí se zástupci místních samospráv a veřejného života. Hlavními hosty budou starostové Českého Těšína a Cieszyna, Vít Slováček a Ryszard Macura. Obě města přijala titul měst reformace a za to jejich představitelům patří dík.
Přesný rozpis míst a časů konání jednotlivých bodů programu evangelického dne najdete na webu 

Štítky: , , , , , , ,

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.