Životní jubileum slaví Henryka Żabińska, dlouholetá učitelka v polských školách v našem regionu a jedna z nejaktivnějších členů Polského kulturně-osvětového svazu.

Pochází z Orlové, přesněji řečeno z Poruby, v roce 1956 roku odmaturovala na Pedagogické škole pro vzdělávaní učitelů lidových škol v Orlové (Szkoła Pedagogiczna dla Kształcenia Nauczycieli Szkół Ludowych w Orłowej).

V polské škole v Orlové-Porubě, jak později vzpomínala, měla pedagogickou praxi a podařilo se ji získat práci, o které snila od dětství. Vzdělání si následně doplnila a získala titul doktora pedagogických věd.

Druhým místem, se kterým byla nejvíce spjatá, byl Havířov, kde po mnoho let byla učitelkou. Když tam začínala učit, polská škola stála v místě dnešního nádraží v Šumbarku. Následně učila v polské škole v Bludovicích.

V roce 1975 se stala redaktorkou měsíčníku pro žáky druhého stupně základních škol Ogniwo. V redakci pracovala 15 let.

Škole pomáhala i v důchodu. K nezapomnění je její návštěva v redakci Zwrotu, která se tehdy nacházela v Českém Těšíně na ulici Božka. Henryka Żabińska vešla do redakce s celou třídou tehdejších žáků deváté třídy Polské základní školy v Karviné-Fryštátě, kde právě učila. Ukázala žákům práci v redakci, předtím s nimi navštívila v Nýdku básnířku Anielu Kupiec.

Nikdy nebyla lhostejná k polskému dění na rodné zemi. Už jako středoškolačka se zapojila do činnosti PZKO, nejdříve v místní skupině PZKO v Orlové-Porubě. Vedla taneční soubory, školní i PZKO. Stala se členkou tanečního souboru Górnik a Taneční sekce Hlavního výboru PZKO.

Když bydlela v Havířově, byla členkou výboru Mstní skupiny PZKO, vedoucí Klubu žen. Po přestěhování v roce 1981 do Stonavy začala aktivně působit v tamní MS PZKO. V roce 2005 se stala předsedkyni stonavské skupiny PZKO a jako její členka pomáhala regionálnímu souboru Dziecka ze Stonawy.

Už v 70. létech minulého století se stala členkou Sekce žen Hlavního výboru PZKO, v letech 1979-2008 sekci předsedala. Uspořádala mnoho setkání, výstav, výletů, kterých se účastnily členky Klubů žen místních skupin PZKO z celého Zaolší.

I dnes je v dobrovolnické práci hodně aktivní, stačí si připomenout posledních pár let. Například v roce 2013 během Jarního setkání Sekce žen HV PZKO v Doubravě Henryka Żabińska měla přednášku o Polském školství v Orlové a okolí, v roce 2015 stála za instalaci pamětní tabule na hřbitově v Orlové, která byla věnována Wandzie Wójcik, významné osobnosti Zaolší.

V květnu 2015 pak byla hlavní organizátorkou výstavy rukodělných výrobků Klubů žen během Festivalu PZKO v Karviné. V prosinci v rámci přednášky na Mezigenerační regionální univerzitě PZKO posluchačům univerzity přiblížila činnost žen ve skupinách PZKO v referátu Kluby žen nejenom před svátky.

Za svojí dobrovolnickou činnost pro Poláky na Zaolší Henryka Żabińska získala ocenění PZKO, taktéž ji byla udělená medaile Národní vzdělávací komise (Komisja Edukacji Narodowej). V březnu 2016 roku na velvyslanectví Polské republiky v Praze si od prezidenta Polska Andrzeje Dudy převzala Zlatý kříž za zásluhy.

Redakce Zwrotu se připojuje k narozeninovým gratulacím pro paní Henryku Żabińskou, a zároveň ji přeje hodně zdraví, štěstí v rodinném životě a mnoho energie v další práci pro polskou národnostní menšinu na Zaolší.

CR/tnj

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.