REGION / Volba nového biskupa Slezské církve evangelické augsburského vyznání se uskutečnila dle vnitřních předpisů církve rok před koncem funkčního období stávajícího biskupa  Jana Wacławka, a to 4. června 2016 na 2. zasedání XXXI. řádného synodu, jakožto nejvyššího orgánu Slezské církve evangelické a. v.

Novým biskupem SCEAV byl zvolenTomáš Tyrlík, dosavadní náměstek biskupa.

Slavnostní bohoslužby s uvedením do úřadu biskupa SCEAV Mgr. Tomáš Tyrlíka se uskuteční v neděli 21. května 2017 v 15:00 hod. v českotěšínském evangelickém kostele Na Nivách.

Slavnostní akt provede stávající biskup SCEAV Jan Wacławek za asistence biskupa Těšínské diecéze Evangelicko-augsburské církve v Polsku Adriana Korczaga a biskupa Východního distriktu Evangelické a. v. církve na Slovensku Slavomíra Sabola.

Pozvání na tuto bohoslužbu přijala celá řada vzácných zahraničních biskupů a hostů z Rakouska, Německa, Polska, Maďarska, Ruska, Lotyšska, dále hosté z české ekumény i akademické obce a také ředitelka odboru církví Ministerstva kultury ČR Pavla Bendová.

V průběhu slavnostní bohoslužby zazní tóny dechových orchestrů, dále písně smíšených pěveckých sborů ze sborů SCEAV a písně ženského kvintetu. Součástí bohoslužby budou také zdravice hostů.

Tomáš Tyrlík se narodil v roce 1969. Po studiích na teologických fakultách v Bratislavě, Varšavě a Erlangen byl 31. července 1994 ordinován na pastora SCEAV. Od roku 1994 působil ve Frýdku-Místku, kde založil nový sbor SCEAV. Od roku 2003 až do současnosti působil ve farním sboru v Třanovicích. Od roku 1998 zastával také úřad seniora Frýdeckého seniorátu SCEAV.
V říjnu 2011 byl zvolen náměstkem biskupa a v červnu 2016 byl zvolen biskupem SCEAV se začátkem působnosti od 21. května 2017.

Štítky: ,

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.