E-mail: halina.szczotka@zwrot.cz

V loňském roce oslavili desáté výročí svého vzniku. Letos se účastní soutěže nazvané Iniciativy PZKO. Dziecka ze Stonawy je dětský folklórní soubor, který působí při Místní skupině Polského kulturně-osvětového svazu (PZKO) ve Stonavě pod vedením Wandy Grudzińské.

Před deseti lety to byla právě Wanda Grudzińska, která začala krátce předtím učit hudební výchovu na Základní škole s polským jazykem vyučovacím ve Stonavě a kterou napadlo, že by bylo záhodno využít nadání místních žáků a poslat je do Českého Těšína k účasti v základním kole soutěžní Přehlídky lidových písní Těšínska (Przegląd Cieszyńskiej Pieśni Ludowej im. Stanisława Hadyny) v polském Koszęcině. Nově vzniklý soubor nazvala Dziecka ze Stonawy.

Sboristé tehdy s přehledem prošli kláním v základním kole a obsadili první příčku v kategorii pěveckých sborů s doprovodem kapely. Od počátku působení sboru je s ním totiž spjat i Bronisław Jeleń, který dal dohromady nefalšovanou lidovou kapelu, jejíž členy tvoří žáci stonavské pobočky Základní umělecké školy v Karviné, povětšinou absolventi polské ZŠ ve Stonavě.

Dětští sboristé se krátce nato zúčastnili mj. soutěže Śląskie Śpiewanie a Festivalu dětské písně (Festiwal Piosenki Dziecięcej). Sólista Marek Szwed zvítězil v soutěži Śląskiego Śpiewania a vystoupil ve finálovém soutěžním kole ve Visle. Dalším úspěchem mladých zpěváků byla účast ve finále Festivalu dětské písně v Havířově.

Folklórní soubor Dziecka ze Stonawy vznikl na půdě místní základní školy a patronát nad jeho působením převzala Místní skupina PZKO ve Stonavě. Stonavská ZŠ dodnes soubor podporuje a jeho členům mj. poskytuje tělocvičnu ke sborovým zkouškám. V prvních letech se do práce souboru zapojily i děti z místní MŠ, a starší žáci, přestože postupně opouštěli zdi stonavské školy, se i nadále vraceli k angažmá v souboru.

Souboru se dostalo významné podpory od vedení základní a mateřské školy, konkrétně díky jejich ředitelkám Marcele Gabrhelové a Katarzyně Donat. Souborem prošla řada členů, kteří se stali strůjci jeho početných úspěchů. Je třeba zmínit i obrovský přínos a úsilí Artura Grudzińského a paní Haliny Hekery, stejně jako práci Joanny Bystroń a Joly Jelenové, které v posledních letech pracují s nejmladšími dětmi.

Soubor Dziecka ze Stonawy se účastnil i mnoha akcí pořádaných PZKO, obecních slavností a koncertů na pozvání sousedních místních skupin PZKO; v rámci přeshraniční regionální spolupráce jeho členové vystoupili v polských Marklovicích, Lubomi a Syryni. Zvláštní pozornost si zaslouží jejich koncerty v rámci Festivalů PZKO, akademie Gustawa Morcinka, společné vystoupení se smíšeným pěveckým sborem Stonawa v rámci oslav jeho jubilea, na masopustu a dožínkách ve Stonavě apod.

V repertoáru souboru Dziecka ze Stonawy se nacházejí hry, zábavy, písně a tance tzv. „dolanské” části Těšínska. V rámci oslav pětiletého výročí vzniku souboru jeho členové zahrnuli do programu i literární legendy z pera Józefa Ondrusze, které popisují dějiny Stonavy a místního hornictví. Ústředním námětem regionálního představení u příležitosti oslav 10. výročí vzniku souboru v říjnu loňského roku bylo tzv. „Stonawski wiesieli”. Vystoupili tehdy nejmladší, současní členové souboru i jeho někdejší členové, podobně jako rodiče, pedagogové a příznivci tělesa, a nakonec i zpěváci ze sboru Stonawa.

V současnosti čítá soubor Dziecka ze Stonawy 19 členů.

Překlad: Pygmalion

Štítky: , , , , , ,

Komentáře


Čtěte také


Naplánujte si s námi víkend. Nejzajímavější události na Těšínském Slezsku
Leden262023

Naplánujte si s námi víkend. Nejzajímavější události na Těšínském Slezsku

Beskid Śląski shrnul uplynulý rok. Podívejte se, co plánuje letos!
Leden252023

Beskid Śląski shrnul uplynulý rok. Podívejte se, co plánuje letos!

Clanek
Leden222023

František Kowolowski vystavuje v Trisii

10 tipů na víkend
Leden192023

10 tipů na víkend

Začal soudní proces s Andrzejem Poczobutem. Společné prohlášení předsedů výborů Sejmu a Senátu
Leden162023

Začal soudní proces s Andrzejem Poczobutem. Společné prohlášení předsedů výborů Sejmu a Senátu

Leden122023

Blíží se 56. ročník Slezského plesu. Co připravili organizátoři?
Leden112023

Blíží se 56. ročník Slezského plesu. Co připravili organizátoři?

Tipy na víkend
Leden052023

Tipy na víkend

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.