REGION / Hornoslezská sekce sdružení Wspólnota Polska zahájila desátý ročník akce „Daruj svíčku pro Kresy“. Členové sdružení již celý měsíc sbírají svíčky, které se 1. listopadu rozsvítí na zapomenutých hrobech Poláků ve východních Kresech v okolí Drohobyče, Borysławi, Stryje, Truskawce, polských vesnic Łanowice a Biskowice, stejně jako ve Lvově a na dalších hřbitovech: letos např. poprvé i v Žitoměři.

Obracíme se nejen na čtenáře s prosbou o podporu iniciativy katovického sdružení Wspólnota Polska, jejímž cílem je shromáždit svíčky nebo finanční prostředky na jejich nákup,“ uvádějí iniciátoři akce. Svíčky budou převezeny na Ukrajinu a za účasti organizací Poláků v zahraničí budou zapáleny na opuštěných polských hrobech. „V loňském roce jsme díky iniciativě Místní skupiny PZKO v Těrlicku-Kostelci věnovali sdružení 60 svíček a 1300 korun na nákup dalších,“ říká předseda MK PZKO Tadeusz Smugała.

Stejně tak i letos žádají organizátoři dárce o finanční příspěvky na účet 230104622/0300 MK PZKO Těrlicko-Kostelec s uvedením hesla „znicze“ („svíčky“), a to do 14. října.

Sbírku již léta organizuje řada subjektů z Horního Slezska a Opolského vojvodství, mj. základní, mateřské a vysoké školy, osvětové a kulturní organizace, místní samosprávy, podnikatelé, členové občanských sdružení, dobrovolníci a soukromé osoby. Doposud se podařilo nashromáždit více než 36 tisíc svíček, zatímco loni to bylo zhruba 7 tisíc. O výsledku letošní iniciativy vás budeme informovat na našich internetových stránkách.

Překlad: Pygmalion

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.