JAVOŘINKA (BESKYDSKÁ TROJVES) / Z polské strany Trojmezí došlo nedávno k výsadbě javoru v rámci slavnostní akce Svátek Javořinky (Święto Jaworzynki).  Společně s pamětní deskou připomínající 400 let Javořinky se dá považovat za novou turistickou  atrakci  na tomto zajímavém místě. 

Před 400 lety došlo k zapsání prvních osadníků z oblasti dnešní Javořinky do těšínského urbáře. Jedním z nich byl Jan Andrisskuw z Jistebné zapsaný na 147 straně urbáře z roku 1621. Platil 18 grošů, odevzdával 2 slepice, 15 vajíček a nějakou přízi. Tento akt je vnímán jako počátek vesnice. A protože ves byla pojmenována po javoru, vysazený strom je jejím symbolem.

Na zdejším Trojmezí se od roku 1993 scházejí hranice České republiky, Polské republiky a Slovenské republiky. Předtím Česko a Slovensko tvořily jeden stát – Československo. 

Trojmezí z polské strany se nachází v části Javořinky Třicatek. Loni tady vyrostl přístřešek, mini hřiště a posilovna. V plánu je také výstavba dalšího přístřešku se solankovou gradovnou. Nezanedbatelným počinem je plánované zhotovení kovového mostu s dřevěnými prvky, který spojí polskou, slovenskou a tím pádem i českou stranu Trojmezí. Nahradí dřevěný most, který byl odstraněn před pěti lety.

Bývalý hraniční přechod

V letech 2005 – 2007 tady fungoval turistický hraniční přechod Jaworzynka Trójstyk-Hrčava Trojmezí. Hranici na tomto místě mohli překračovat chodci, cyklisté a lyžaři. Přechod byl zrušen 21. prosince  2007 po vstupu Česka a Polska do schengenského prostoru.

Další trojmezí

Kromě Javořinky, která je starostenstvím Jistebné, se v Polsku nachází ještě pět trojmezí. Ve vesnici Bolcie v Podlaském vojvodství se schází hranice Polska, Litvy a Ruska. Poblíž obce Stanowisko v Podlaském vojvodství Polsko hraničí s Litvou a Běloruskem. Vesnice Orchówek v Lublinském vojvodství leží poblíž trojmezí Polska, Běloruska a Ukrajiny.

Vrchol hory Kremenec je místem styku hranic Polska, Slovenska a Ukrajiny. V obci Porajów v Dolnoslezském vojvodství je možno navštívit trojmezí Polska, Česka a Německa.

Před rozpadem Sovětského svazu a Československa v Polsku byly pouze dvě trojmezí.

V České republice jsou kromě Trojmezí v Hrčavě ještě tři taková místa. Město Hrádek nad Nisou leží poblíž lokality, kde se scházejí hranice Česka, Polska (již zmíněná obec Porajów) a Německa. V pohoří Šumava se nachází trojmezí České republiky, Německa a Rakouska. Na stoku řek Morava a Dyje se setkávají hranice Česka, Rakouska a Slovenska.

(gam)

Štítky: , , , , ,

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.