DOLNÍ LUTYNĚ / „Co se stalo před sto lety”, si v neděli 11. listopadu připomněli rovněž členové Místní skupiny Polského kulturně-osvětového svazu v Dolní Lutyni. Tradiční podzimní setkání, které se konalo v sálu obecního Kulturního domu, bylo totiž věnováno právě třem výročím: sta letům Československa, získání nezávislosti Polska a zakončení 1. světové války.Všechny přítomné přivítala předsedkyně MS PZKO Maria Sztwiertnia. V rámci kulturního programu byl mini koncert v podání klavíristky Doroty Czapek. Následně se nejmenší účastníci setkání odebrali do sálu, kde byly pro ně připravené umělecké dílničky a soutěž pojmenovaná Nezávislost z dětského pohledu. Každé z dětí si odneslo cenu.

Hlavním bode programu byla přednášky Radomira Sztwiertni, který nastínil politickou situaci po 1. světové válce. Vyprávěl o vizích jak Masaryka tak Piłsudskoho, a o tehdejší situaci na Těšínském Slezku a jeho pozdějším rozdělení.

V druhé částí setkání diskuze probíhala už s občerstvením v ruce. Byl rovněž promítnut film natočený před deseti roky u příležitosti jubilea smíšeného sboru Lutnia. Setkání zakončil společný zpěv. 

CR

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.