TĚŠÍN / V pátek 21. září v 15 hod. v sálu Domu Matice na ulici Pawła Stalmacha 14 v Těšíně se bude konat přednáška „Cieszyńscy Kawalerowie Virtuti Militari”, spojená s propagací biografického slovníku Stefana Króla, který přibližuje současným generaci těšínských Slezanů, kteří vlastními činy a někdy i obětováním svého života přispěli k nezávislosti Polska.

Na setkání budou prezentovány výsledky výzkumu autora ve formě publikace, která bude dostupná v tištěné i elektronické verzi a měla by sloužit široké veřejnosti z řad badatelů a také obyvatel regionu a milovníků jeho dějin. Setkání slavnostně zahájí cyklus vzdělávacích akcí Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Cieszynie „Hledání kořenů. Těšínských Slezanů cesty do Polska“, která je také součástí letošních oslav znovuzískání nezávislosti.

Přednáška a publikace jsou věnované lidem, kteří získali nejvyšší polské vojenské vyznamenání za činy, které uskutečnili v letech 1914-1921, narodili se na území Těšínského Slezska, sloužili v oddílech formovaných v našem regionu a byli vyznamenání během služby v nich. Jedná se o dobrovolníky z Polských Legií, kteří se přihlásili z Těšínského Slezska, a také vojáky a důstojníky 10 Pułku Piechoty Ziemi Cieszyńskiej, a také osoby, které byly vyznamenané za účast v bojích na území Těšínského Slezska spojených s českou invazí v lednu roku 1919.
red

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.