TĚŠÍN / Příkladem toho, že hranice nemusí dělit, ale přímo naopak, může spojovat dva sousedící národy, je Těšín a Český Těšín. V pátek se v Těšíně konala konference, na které byl shrnut jeden s přeshraničních evropských mikroprojektů Program pro Kulturu Těšína a Českého Těšína.

Projekt si stanovil za cíl napravit nedostatečný popis stavu kultury a směrů jejího rozvoje ve strategických dokumentech obou měst. V důsledku toho pak ani česká ani polská strana nemají společnou strategii týkající se kulturních záležitostí. „Proto také výsledkem projektu bude stvoření komplexní, přeshraniční vědecké studie, která bude základem pro přípravu strategického dokumentu Program pro Kulturu Těšína a Českého Těšína,“ vysvětlili partneři na konferenci.

Za účelem zjištění aktuálního stavu a potřeb občanů na obou stranách hranice byly provedené ankety přímo v terénu: 750 na polské a 450 na české straně. Na ankety odpovídali občané obou měst i turisté. Současně, aby šlo odpovědi analyzovat vědecky, bylo realizováno také 40 rozhovorů s experty z oblasti kultury. Celkové náklady na projekt činily 28 800 EUR.

Pokud se jedná o to, co nejvíc komplikuje lidem využívat kulturní nabídku, hlavním problémem Těšína a Českého Těšína byl chybějící čas. Na polské straně také byly problémy s parkováním. Na české straně se objevila neznalost cizího jazyka a chybějící informace o kulturní nabídce.

Kromě Městské knihovny v Těšíně, Divadla Adama Mickiewicze a Zámku Těšín, na české straně byly nejvíce oceňované takové instituce jak Těšínské divadlo, kavárna a čítárna Avion a také klub Dziupla. A mezi nejdůležitějšími kulturními institucemi uvedenými v anketách byl také Polský kulturně-osvětový svaz v ČR.

Výsledky výzkumu ve zkratce představili Joanna Kurowska-Pysz a také Łukasz Wróblewski, kteří reprezentovali Kreatus a také Akademii WSB. Jak uvedli, projekt objevil mezeru na vědecké mapě. Na téma přeshraniční kultury totiž ještě pořád neexistují vědecké práce. S kulturní strategií na základě těchto analýz se budeme moci seznámit už brzy.
kc

Štítky:

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.