CIESZYN / Těmito slovy Radim Jež z Muzeum Těšínska během setkání, které se konalo 28. února v Římském sále muzea, doporučil čtenářům nejnovější číslo „Těšínského muzejního sborníku“.

Články obsažené v publikaci jsou rozděleny do šesti tematických sekcí. „Doufám, že si každý z vás najde něco zajímavého,“ uvedla Irena Adamczyková, která prezentovala sborník.

První část „Těšínského muzejního sborníku“ je věnována šlechtickým sídlům ve Slezsku v historickém, stavebním a kulturním kontextu. Následující části popisují vybavení raně moderních obydlí ve světle písemných pramenů, rozkvět a úpadek šlechtických sídel Horního Slezska v proměnách staletí nebo sběratelství, autoprezentaci a architekturu na pohraničí Těšínska a Malopolska od baroka po modernismus.

Naši čtenáři určitě projeví zájem o část popisující těšínská obydlí a jejich transformaci. Během setkání Adamczyk stručně prezentovala články z této části. V jedné z nich Irena Kwaśny popisuje historii a současné využití populárního Kończakowského domu na náměstí.

Na konci setkání čekalo na účastníky překvapení – informace o tom, že od 28. února můžete virtuálně navštívit dřevěné kostely z našeho regionu na webech obou muzeí. Byla také vyhlášena soutěž. Během virtuální prohlídky jednoho z kostelíků můžete potkat kočku. Ten, kdo ji první najde, obdrží publikaci o kostelech.

(indi)

 

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.