CIESZYN / Na úvod první letošní přednášky v rámci cyklu „Cimélie a kuriozity ze sbírek Książnicy Cieszyńskiej“ ředitel Książnicy Krzysztof Szelong zdůraznil, že v roce oslav 100 let od získání nezávislosti se pořadatelé rozhodli podřídit právě tomuto výročí.

„Není tedy divu, že dnes začneme s prezentací věnovanou specifické relikvii polského národního hnutí na Těšínsku, neboli deníku Pawła Stalmacha, který se dochoval zde v originále,“ uvedl přednášku Wojciecha Święsa Szelong. Po setkání, tradičně, bylo možné si originál prohlédnout zblízka. Deník obsahuje 171 volných listů, popsaných buď jednostranně nebo oboustranně, nepříliš úhledným, ale čitelným, písmem. Někdy je polovina stránky proškrtaná, jindy je tam obrovská skvrna. A nesmíme zapomenout na poznámky pod čárou nebo na okrajích.

Přednášky z cyklu „Cimélie a kuriozity“ se budou konat každý měsíc během celého roku, a to i v období prázdnin. Program bude zahrnovat i další přednášky věnované národnímu hnutí na Těšínsku.

(indi)

Štítky: ,

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.