NEBORY / Minulou neděli se v Domě PZKO Oszeldy v Neborech setkali členové Místní skupiny PZKO. Důvodem byla výroční schůze. Letos měla cestovatelský nádech.

Setkání zahájil předseda skupiny Bronisław Studnicki, který následně pozval na scénu děti z mateřinky a školy. Nejmenší ratolesti zahrály pohádku o domě, ve kterém chtěly bydlet různá zvířátka. Ty o něco starší – z polské školy v Neborech – pak zazpívaly dvě lidové písničky.

Po vystoupení si děti šly hrát do světnice na patře, kde se o ně postaraly nejmladší členky Místní skupiny. Dospěli pak v klidu mohli schůzovat a poslechnout si mj. jak si jejich MS PZKO vedla v loňském roce.

Byli rovněž zvoleni delegáti na Sjezd PZKO a nový výbor, ve kterém zasedly mladé členky MS Karolina Franek a Tereza Krężelok. 

Po schůzi se členové vydali na výšlap na Pik Lenina. Vzal je tam Artur Ferfecki. Jeho vyprávění bylo na tolik zajímavé, že se dočkal nemalého množství otázek.

O Fondu rozvoje Zaolší hovořil krátce Zygmunt Rakowski. 

Příjemným ukončením schůze bylo vystoupení divadélka Gapcio, které funguje v Místní skupině.

tnj

Štítky: , , ,

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.