ČESKÝ TĚŠÍN / První v letošním roce přednáška Mezigenerační regionální univerzity se bude konat 5. ledna v 17 hod. v sále Polského gymnázia Slowackého. O dlouhé 125 let historii Slezské Nemocnice (Szpital Śląski) bude hovořit Irena French.

Nemocnice evangelického sboru v Těšíně (Szpital Powszechny Zboru Ewangelickiego w Cieszynie) zahájila činnost v roce 1892. Zřejmě se jednalo o největší těšínskou investicí, která byla v absolutní většině financována z dobrovolných darů – soukromých osob, organizací a sdružení, po císaře Františka Josefa I.  

Nemocnice byla mnohokrát modernizována a rekonstruována, od roku 1903 – již jako státní nemocnice rakouského Slezska, po mnoho led byla vzorem pro jiná nemocniční zařízení, které vznikaly v Těšínském knížectví na přelomu 19. a 20. století. 

V meziválečném období byla jedinou všeobecnou nemocnicí přímo podřízenou orgánům slezského vojvodství.  

Přednáška bude pojednávat o prvních desetiletích fungování nemocnice až po symbolický moment změny na postu jejího ředitele – v roce 1930 na místo Hermanna Hinterstoissera přišel Jan Kubisz.

Štítky:

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.