TĚŠÍN / Pro milovníky nářečí Těšínského Slezska to byl opravdový duchovní prožitek. 13. prosince na scéně Domu Narodowego v Těšíně se představili vítězové XIII Soutěže nářečí 2016 Po těšínsku, po obou stranách Olzy (Po cieszyńsku, po obu stronach Olzy).

Soutěž trvala dva dny a zúčastnilo se ji 161 mladých příznivců nářečí – od mateřské po střední školy a samozřejmě z obou – polské i české části Těšínského Slezska. Jejich vystoupení hodnotila komise, ve které zasedli: Jadwiga Wronicz (jazykovědec, bývala profesorka Institutu polského jazyka Polské akademie věd, autorka mnoha vědeckých publikací), Jadwiga Palowska (znalkyně folkloru, dlouholetá vedoucí dětských folklorních souborů v Karviné), Adam Cekiera (zástupce Hornoslezského oddílu sdružení Wspólnota Polska v Katovicích) a Leszek Richter (předseda Národopisné sekce Hlavního výboru Polského kulturně-osvětového svazu).

Na koncertu vystoupili nejlepší z nejlepších – nejenom držitele prvních míst, ale také druhých a třetích. – Úroveň soutěže každým rokem stoupá, a máme problém s výběrem nejlepších, což nás samozřejmě velice těší – sdělil Richter v návaznosti na fakt přiznání mnoha míst ex aequo.

Dále poukázal na fakt, že je vidět, že děti, které se soutěže účastní, nejsou k ní nuceny. – Hodně důležitý je rovněž mezigenerační vzkaz. A pořad častěji si mládež sama píše texty, což dříve nebývalo. Píší tátové, dědečkové. Když se textů nasbírá o trochu více, vynasnažíme se vydat je – deklaroval Richter.

Soutěž i koncert moderovala Łucja Dusek-Frasncus, která podotkla, že komise nejenom hodnotní, ale i pomáhá, neboť každý se na ni mohl obrátit o radu. Členové jury, stejně jako publikum byli milé překvapení, že se situace ohledně různorodostí textů výrazně zlepšila, a nebyli nuceni, jak tomu kdysi bývalo, poslouchat několikrát stejný text.

Vítězové obdrželi diplomy, velice originální medaile z kostí, které vznikly v ustroňské řemeslnické dílně Beaty a Andrzeje Malců, jak rovněž atraktivní ceny. Slova díků patřila i pořadatelům – Moc děkujeme. Nejde ani o ty ceny, ale o to, co máme v srdci, co chceme předat a dělat. Když vidíme ty naše děti a mládež, které mluví v nářečí, srdce se raduje – konstatovala Łucja Dusek-Frasncus .

Na koncertu byl přítomen předseda HV PZKO Jan Ryłko. Připomněl, že kromě této soutěže, která spojuje Poláky z obou stran Olzy, na české straně se koná recitační soutěž, která napomáhá Polákům ze Zaolší udržet si kontakt s polským literárním jazykem. Richter pak poukázal na to, že pro vítěze tento koncert nebyl poslední. – Jsou zváni na Gorolski Swięto, kde mají možnost vystoupit před publikem čítajícím pět, šest tisíc.

Soutěž pořádali: Národopisná sekce Hlavního výboru Polského kulturně-osvětového svazu v České republice, Těšínské kulturní středisko Dom Narodowy a Hornoslezský oddíl Sdružení „Wspólnota Polska” v Katovicích. Soutěž finančně podpořili: polské Ministerstvo zahraničních věcí (v rámci programu Spolupráce s Polonii a Poláky v zahraničí) prostřednictvím Generální konzulátu Polska v Ostravě a soutěže a Urzędu Marszałkowského Slezského vojvodství v Katovicích.

Štítky: , ,

Komentáře

Čtěte také


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test