V pondělí 15. srpna je v Polsku státní svátek. Důvody jsou dva – Svátek polské armády, a také Nanebevzetí Panny Marie. A to znamená, že všechny úřady a obchody budou zavřené. Stejně, jako v Německu.

Svátek polské armády byl stanoven na počest „Zázraku na Visle“ (Cudu na Wisłą) čili Bitvy u Varšavy (13.-25. srpna 1920). Jednalo se o rozhodující střet rusko-polské války, kdy polská vojska rozdrtila Rudou armádu útočící na Varšavu. Polskému vojsku velel generál Józef Piłsudski, sovětskou armádu vedl generál Michail Tuchačevský.

Pro polské katolíky je 15. srpen o to důležitější, neboť je to také den Nanebevzetí Panny Marie. Jedná se o stěžejní událost v dějinách spásy, při niž byla Marie tělem i duší vzata do nebeské slávy.

Tento svátek, v Polsku zván také dnem Matky Boží Bylinné (Dzień Matki Boskiej Zielnej), je nejstarším z církevních svátků, byl slaven již v 5. století. Pravoslavná církev tento svátek pod názvem Usnutí nejsvětější Panny Marie slaví o dva týdny později.

O tom, že tento svátek je důležitý i pro kulturu v našem regionu, píše ve své knize Každoroční zvyky a obřady na Těšínském Slezsku („Doroczne zwyczaje i obrzędy na Śląsku Cieszyńskim”) Jan Szymik (knihu vydala Folklorní sekce PZKO).

Poukazuje například na to, že i když papež Pius XII ohlásil  dogma o nanebevzetí Panny Marie teprve v roce 1950, v našem regionu je nemálo kostelů, i hodně starých, které byly nanebevzetí Panny Marie zasvěcené již dávno.

Zvykem bylo i posvěcení v tento den bylin, které díky tomu měly mít větší ozdravovací moc.

Rolníci se také snažili, aby do tohoto dne byly žně minimálně v polovině, a nejlépe u konce.

Jan Szymik rovněž připomíná, že na svátek Matky Boží bylinné se konala pouť věřících z Těšínského Slezska do Zebřydovské kalvárie. (indi)

Štítky: , ,

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.