E-mail: halina.szczotka@zwrot.cz

Svátek úrody znají všechny zemědělské národy a komunity. Například antické Řecko mělo svůj svátek boha Dionysose – Dionýsie, které se konaly teprve tehdy, když v sudech dozrálo mladé víno, tzn. na přelomu prosince a ledna. Určitě bychom se rádi zúčastnili takovýchto slavností.

U nás se svátku úrody říká dožínky. Tento den je spojený se sklízením úrody z polí a záhonů. Kdysi dožínkami končívalo období nedostatku a hladu, po kterém nastupovalo období dočasné hojnosti.

Klíčovým momentem pro dožínkový obřad je předání ženci, čili těmi, kteří sbírali úrodu během žní a předání jí v podobě symbolického věnce hospodáři.

Dovolíme si zde citovat ze Staropolské ilustrované encyklopedie Zygmunta Glogera: „Naše rolnická slavnost má svůj charakter, který skrývá plno významů. Úžasný věnec z uzrálých klasů obilí, který je uvitý ve tvaru dávných kuželovitých korun, je symbolem úrody a završením celoroční práce rolníka. Ženci jej předávají hospodáři, aby nim vyzdobil svou světnici a vydrolil zrno pro první hrst nové výsadby. Do věnce kromě polních květů přidají někdy červená jablíčka, která symbolizují úrodu sadů a také několik ořechů, které představují úrodu lesů. V některých oblastech se přidávají klasy ovsa a ječmene, trsy kaliny a dokonce se někdy na vrcholek věnce dává panenka z pšenice nebo perníku, jedním slovem věci, které představují hojnost všeho, co nám dává: pole, les či paseka. A tyto dary se přinášejí statkáři domů. Věnec měl při dožínkách tak značný symbolický význam, že v regionu zvaném Wielkopolska, kde má zemědělství mezi  slovanskými národy nejdelší tradici, tyto slavnosti zde nazývají jednoduše Věncem.”

Dožínkám se kromě věnce říká v závislosti na regionu Polska taky: wieńcow, wyżynki, obrzynki, żniwniok nebo okrężne čili okružné, který zmiňovaný Gloger řadí mezi podzimní svátky, jež nastávají po svezení veškeré úrody, čili „okroužení” polí.

Szymon Szymonowicz,autor mezi jinými známé už ze školy a nazpaměť odříkávané selanky Żeńcy, sice nepsal ve své básničce o dožínkových rituálech, avšak jeho slova značně připomínají naše Slezské dožínky nebo Dožínky na Fojtství a jiné tohoto typu akce, kterých se v nejbližší době budeme moci zúčastnit:

„Pití a jídlo ve velkém podávalo se,

a hudbu rozličnou hrálo se.

Flétny a píšťalky a nástroje horalské,

Byly zde i rigoly a housle italské.”

(Poezye Szymona Szymonowicza i J. Gawińskiego, Lipsk 1837, s. 9 – Sielanka II – Wesele)

Zacitujme zde ještě Jana Kochanowského, rovněž ve volném překladu:

„Hezká je zábava, kdy čas nakloněn je tomu,

tak tehdy připijme na zdraví bratří svých, než půjdeme domů,

hladoví nebudeme přeci tancovati,

po troše pití snáze je bláznoviny dělati.”

Štítky:

Komentáře


Čtěte také


10 tipů na víkend
Prosinec012022

10 tipů na víkend

Skvělá párty. Tři koncerty během jednoho večera. Taková byla „Střelniční ve zvucích“
Listopad302022

Skvělá párty. Tři koncerty během jednoho večera. Taková byla „Střelniční ve zvucích“

Škola v  Dolní  Lomné připravila adventní jarmark. Spojila tři generace
Listopad292022

Škola v Dolní Lomné připravila adventní jarmark. Spojila tři generace

Hledání předků z Ostravy. Možná nám můžete pomoci?
Listopad292022

Hledání předků z Ostravy. Možná nám můžete pomoci?

Mateřská škola v Oldřichovicích funguje již 95 let. Učitelky a děti připravily kouzelný večer
Listopad282022

Mateřská škola v Oldřichovicích funguje již 95 let. Učitelky a děti připravily kouzelný večer

Virtuální bitva o Zaolší. Mladí lidé změří své síly v e-sportovním turnaji
Listopad282022

Virtuální bitva o Zaolší. Mladí lidé změří své síly v e-sportovním turnaji

10 tipů na víkend
Listopad242022

10 tipů na víkend

Vánoční trhy v Polsku. Kam můžete vyrazit?
Listopad222022

Vánoční trhy v Polsku. Kam můžete vyrazit?

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.