Čtěte nás! Každý den nové informace!

Svátek úrody znají všechny zemědělské národy a komunity. Například antické Řecko mělo svůj svátek boha Dionysose – Dionýsie, které se konaly teprve tehdy, když v sudech dozrálo mladé víno, tzn. na přelomu prosince a ledna. Určitě bychom se rádi zúčastnili takovýchto slavností.

U nás se svátku úrody říká dožínky. Tento den je spojený se sklízením úrody z polí a záhonů. Kdysi dožínkami končívalo období nedostatku a hladu, po kterém nastupovalo období dočasné hojnosti.

Klíčovým momentem pro dožínkový obřad je předání ženci, čili těmi, kteří sbírali úrodu během žní a předání jí v podobě symbolického věnce hospodáři.

Dovolíme si zde citovat ze Staropolské ilustrované encyklopedie Zygmunta Glogera: „Naše rolnická slavnost má svůj charakter, který skrývá plno významů. Úžasný věnec z uzrálých klasů obilí, který je uvitý ve tvaru dávných kuželovitých korun, je symbolem úrody a završením celoroční práce rolníka. Ženci jej předávají hospodáři, aby nim vyzdobil svou světnici a vydrolil zrno pro první hrst nové výsadby. Do věnce kromě polních květů přidají někdy červená jablíčka, která symbolizují úrodu sadů a také několik ořechů, které představují úrodu lesů. V některých oblastech se přidávají klasy ovsa a ječmene, trsy kaliny a dokonce se někdy na vrcholek věnce dává panenka z pšenice nebo perníku, jedním slovem věci, které představují hojnost všeho, co nám dává: pole, les či paseka. A tyto dary se přinášejí statkáři domů. Věnec měl při dožínkách tak značný symbolický význam, že v regionu zvaném Wielkopolska, kde má zemědělství mezi  slovanskými národy nejdelší tradici, tyto slavnosti zde nazývají jednoduše Věncem.”

Dožínkám se kromě věnce říká v závislosti na regionu Polska taky: wieńcow, wyżynki, obrzynki, żniwniok nebo okrężne čili okružné, který zmiňovaný Gloger řadí mezi podzimní svátky, jež nastávají po svezení veškeré úrody, čili „okroužení” polí.

Szymon Szymonowicz,autor mezi jinými známé už ze školy a nazpaměť odříkávané selanky Żeńcy, sice nepsal ve své básničce o dožínkových rituálech, avšak jeho slova značně připomínají naše Slezské dožínky nebo Dožínky na Fojtství a jiné tohoto typu akce, kterých se v nejbližší době budeme moci zúčastnit:

„Pití a jídlo ve velkém podávalo se,

a hudbu rozličnou hrálo se.

Flétny a píšťalky a nástroje horalské,

Byly zde i rigoly a housle italské.”

(Poezye Szymona Szymonowicza i J. Gawińskiego, Lipsk 1837, s. 9 – Sielanka II – Wesele)

Zacitujme zde ještě Jana Kochanowského, rovněž ve volném překladu:

„Hezká je zábava, kdy čas nakloněn je tomu,

tak tehdy připijme na zdraví bratří svých, než půjdeme domů,

hladoví nebudeme přeci tancovati,

po troše pití snáze je bláznoviny dělati.”

Štítky:

Komentáře


Čtěte také


Parfém jako dárek: čemu věnovat pozornost při výběru
Září062020

Parfém jako dárek: čemu věnovat pozornost při výběru

Polská mateřinka v Bludovicích bude mít druhou třídu 
Říjen192020

Polská mateřinka v Bludovicích bude mít druhou třídu 

Lanová dráha na Čantoryji podstoupí každoroční údržbu
Říjen172020

Lanová dráha na Čantoryji podstoupí každoroční údržbu

Akvarely Ewy Ćmok
Říjen152020

Akvarely Ewy Ćmok

Konference v Ustroni přiblíží papeže Jana Pavla II. jako turistu
Říjen132020

Konference v Ustroni přiblíží papeže Jana Pavla II. jako turistu

Památník tragédie na Dole Dukla čeká renovace
Říjen112020

Památník tragédie na Dole Dukla čeká renovace

Komorní koncert připomene 80. výročí úmrtí hudebního skladatele Jana Sztwiertni
Říjen092020

Komorní koncert připomene 80. výročí úmrtí hudebního skladatele Jana Sztwiertni

Ostravská univerzita pomáhá zalesnit svůj region. Ve spolupráci s Lesy ČR vysadili dobrovolníci z OU za víkend tisíce stromů.
Říjen092020

Ostravská univerzita pomáhá zalesnit svůj region. Ve spolupráci s Lesy ČR vysadili dobrovolníci z OU za víkend tisíce stromů.

Polsko-česká „Zeď kultury“
Říjen082020

Polsko-česká „Zeď kultury“


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

Website Security Test