E-mail: halina.szczotka@zwrot.cz

CIESZYN / Prof. Karol Daniel Kadłubiec je letošním laureátem ceny města Cieszyna v oblasti umělecké tvorby, šíření a ochrany kultury.

Cenu udělila Rada města Cieszyn. Rozhodnutí přijali radní na zasedání ve čtvrtek 30. září. Cena bude předána 22. října během koncertu, který se uskuteční v Divadle Adama Mickiewicze v Cieszyně u příležitosti 103. výročí založení Národní rady Těšínského knížectví.

Mezi držiteli tohoto ocenění jsou: Jadwiga a Władysław Oszeldovi, Jan Gruchel, Jerzy Pustelnik, Leon Miękina, Tadeusz Kopoczek, Grażyna Stawarska, Jerzy Wałga.

Prof. Karol Daniel Kadłubiec (narozen 22. července 1937 v Karpentné)

Polský etnograf a literární historik ze Zaolší, badatel kultury, folkloru a jazyka Těšínského Slezska. Vystudoval polské gymnázium v Českém Těšíně a v roce 1955 začal studovat slavistiku na Karlově univerzitě v Praze. V roce 1960 získal magisterský titul za práci o slezských pohádkách. Doktorát získal v Praze pod vědeckým vedením profesora Karla Horálka v roce 1968. V roce 1973 pak získal titul kandidáta věd a v roce 1978 (na Varšavské univerzitě) a 1988 (na Univerzitě Karlově v Praze) se habilitoval. V roce 1994 mu byl udělen titul profesora.

V roce 1991 spolu s profesorkou Irenou Bukowskou-Floreńskou, Halinou Rusek a Alojzem Kopoczkem organizoval etnologickou fakultu na těšínské pobočce Slezské univerzity v Katovicích. Z jeho iniciativy byla v roce 2013 v Ustroni otevřena Letní svobodná škola filosofických a společenských věd prof. Jana Szczepańského.

Jeho zásluhy o kultivaci polského jazyka jsou obrovské. Je autorem několika knih a stovek článků popisujících polský jazyk na Zaolší, jeho historii a současnost. Ctí folklór své malé vlasti, kde – jak napsal – „problém etnicity, a tedy i jazyka, kultury a vědomí narostl do existenciálních rozměrů“.

Propaguje obecnou polštinu mezi Poláky na Zaolší, stará se o její zachování a výuku, také jako dlouholetý vysokoškolský pedagog.

Komentáře


Čtěte také


10 tipů na víkend
Listopad242022

10 tipů na víkend

Vánoční trhy v Polsku. Kam můžete vyrazit?
Listopad222022

Vánoční trhy v Polsku. Kam můžete vyrazit?

Sezóna vánočních trhů začala! Vánoční dílny ve Vendryni
Listopad212022

Sezóna vánočních trhů začala! Vánoční dílny ve Vendryni

V Rzeszowě se koná konference o folklorních festivalech. „Suszanie“ vystoupí jako host
Listopad182022

V Rzeszowě se koná konference o folklorních festivalech. „Suszanie“ vystoupí jako host

10 tipů na víkend
Listopad172022

10 tipů na víkend

Prezident Duda: V tuto chvíli nemáme přesvědčivé důkazy o tom, kdo raketu vypálil
Listopad162022

Prezident Duda: V tuto chvíli nemáme přesvědčivé důkazy o tom, kdo raketu vypálil

Premiér Morawiecki svolává výbor pro národní bezpečnost a obranu
Listopad152022

Premiér Morawiecki svolává výbor pro národní bezpečnost a obranu

Zemřel Jerzy Kronhold
Listopad142022

Zemřel Jerzy Kronhold

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.