KARVINÁ / V Diskusním klubu Střediska polské literatury Regionální knihovny v Karviné se ve čtvrtek 10. ledna konalo setkání s doc. Irenou Bogocz, výzkumnou pracovnicí Ostravské univerzity. Téma bylo „Polský jazyk lidí ze Zaolší – teorie a fakta“.

Setkání se zabývalo různými jazykovými kódy v oblasti Zaolší, nejen polským jazykem, ale také českým jazykem, nářečím a jak to popsala přednášející, také jazykovým jevem, kterým je „po našem“. Irena Bogocz se třicet let zabývá jazykovou situací na Zaolší. Na začátku připomněla, jak se  po staletí vyvíjely hranice Těšínského Slezska a zdůraznila, že státní hranice nemůže být zaměňována s etnickou hranicí.

Mluvila o národnostních otázkách, historii jazyků používaných v této oblasti již od středověku. „Jazyky musí být popisovány na pozadí historických událostí,“ vysvětlila a vyjmenovala oficiální jazyky, vedle nichž po celou dobu existoval slovanský hovorový jazyk, kterého základem bylo nářečí jižního Slezska. Hovořila o normě západotěšínského nářečí. Vysvětlila, jak se badatelé ve 20. století dívali na tuto problematiku.

Řekla, že v současné době polština Poláků žijících na Zaolší není jazykem každodenní komunikace. Je to školní jazyk, symbolický, který vyjadřuje skutečnost, že jsou polskou menšinou v České republice. Ale vlastně používají řeč, která obsahuje mnoho prvků z různých jazyků. Ukázala příklady chyb, například slovní spojení doslovně přeložená z češtiny.

Zdůraznila rozdíly mezi termíny nářečí a „po našem“. „Rozlišuji nářečí a řeč „po našem,“ řekla. „Nářečí má svou tradici, svou normu a je vlastně uzavřenou jazykovou variací. Dnes se už nemůžete dorozumívat nářečím. Ale řeč „po našem“ je hovorová řeč, která nemá normu, je otevřená a na rozdíl od nářečí může přijmout více český či polský charakter.

CR

Štítky: , ,

Komentáře


Čtěte také


10 tipů na víkend
Prosinec012022

10 tipů na víkend

Skvělá párty. Tři koncerty během jednoho večera. Taková byla „Střelniční ve zvucích“
Listopad302022

Skvělá párty. Tři koncerty během jednoho večera. Taková byla „Střelniční ve zvucích“

Škola v  Dolní  Lomné připravila adventní jarmark. Spojila tři generace
Listopad292022

Škola v Dolní Lomné připravila adventní jarmark. Spojila tři generace

Hledání předků z Ostravy. Možná nám můžete pomoci?
Listopad292022

Hledání předků z Ostravy. Možná nám můžete pomoci?

Mateřská škola v Oldřichovicích funguje již 95 let. Učitelky a děti připravily kouzelný večer
Listopad282022

Mateřská škola v Oldřichovicích funguje již 95 let. Učitelky a děti připravily kouzelný večer

Virtuální bitva o Zaolší. Mladí lidé změří své síly v e-sportovním turnaji
Listopad282022

Virtuální bitva o Zaolší. Mladí lidé změří své síly v e-sportovním turnaji

10 tipů na víkend
Listopad242022

10 tipů na víkend

Vánoční trhy v Polsku. Kam můžete vyrazit?
Listopad222022

Vánoční trhy v Polsku. Kam můžete vyrazit?

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.