KARVINÁ / Józef Chmiel 5. ledna oslavil 85. narozeniny. Dnes naší redakce obdržela smutnou zprávu, že 28. února zemřel. Byl dobrovolníkem, kterého znalo celé Zaolší, po mnoho let spolupracoval s redakci Zwrotu. Měl mnoho koníčků. Povoláním byl báňským záchranářem, z vášní se však věnoval historii, dokumentaristice, byl sběratelem, fotografem, publicistou, vytvářel také rukodělné výrobky.

Zajímal se o vše, co bylo spjato s regionem, ve kterém žil, s jeho dějinami, lidmi, kteří zde žijí, s jejich zvyky, tradicemi, jazykem. Sbíral a pro budoucí generace se snažil zachránit dokumenty a fotografie. A také předměty spjaté s hornickými dějinami Karviné, která mu byla nejbližší.

Byl autorem a spoluautorem několika publikací o regionu. Psal články, ale i básně a příběhy. Ty poslední, nejčastěji napsané v nářečí, byly humorné a odvíjely se událostí, které sám prožil anebo které zaslechl. Nejednou byly publikovány také v našem měsíčníku.

Připravil mnoho výstav. Na fotografiích se snažil zachytit svět, který se stává minulostí, dokumentovat měnící se hornickou krajinu. Vedl rovněž prohlídky po okolí.

Vyráběl hudební lidové nástroje, trombity a pastýřské rohy. Vytvořil jich zhruba 40. Jeho nejdelší trombita (8,35 m délky, 8 kg váhy) je zapsaná v Guinessově knize rekordů.

Stál u zrodu folklorních akcí, zejména Mezinárodního folklorního dne Máj nad Olzou v Karviné-Darkově. Získal cenu Srebrne spinky, kterou přiznává generální konzul Polska v Ostravě, u příležitosti dvaceti let konání Máje nad Olzou město Karviná mu udělilo čestné uznání.
Redakce Zwrotu vyslovuje rodině Zemřelého upřímnou soustrast.

Štítky: , ,

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.