Loni v listopadu Hlavní výbor PZKO uspořádal spolu s Institutem politických věd Univerzity kardinála Wyszyńského ve Varšavě dvoudenní konferenci propagující ve Varšavě polskou komunitu ze Zaolší. Cílem konference byla snaha bilancování česko-polských vtahů na těšínském pohraničí, politické, ekonomické a socio-kulturní situace Poláků bydlících po generace na Zaolší.

Mezinárodní vědecká konference Zaolzie jako wieloetniczny region historyczno-kulturowy. Doświadczenia koegzystencji i wyzwania na przyszłość” prezentovala Zaolší z mnoha úhlů pohledů. Pořadatelům záleželo na analýze a diskuzi o různých aspektech a významech mezikulturních vztahů, a také probíhajících ve specifické atmosféře kulturního pohraničí změn národní a regionální identity. Konference se stala příležitostí k úvahám o smyslu zaolšanského multikulturismu a výzev pro budoucnost, které z něj vyplývají.

Konference se zúčastnily osobnosti ze světa vědy, které prezentovaly různé akademické centra – historici, sociologové, politologové a regionalisté, z Polska i České republiky.

Tématy diskuze byly například Zaolší ve velké a malé politice v letech 1918-1989, situace na Zaolší po roce 1989, význam žen v dějinách Těšínského Slezska, konflikty a rozdělení regionu. Dále byly zvažovány naděje, očekávání a požadavky Poláků na Zaolší po roce 1989, tématem k diskuzi byla Polonie a Poláci žijící mimo Polsko a jejich kulturně-civilizační výzvy jako integrální součást polského národního společenství.

Své zkušenosti a poznatky sdíleli zástupci Místních skupin PZKO a sekcí Hlavního výboru PZKO. Slova se ujali například Renata Szkucik z MS PZKO Dolní Lištná, Andrzej Niedoba z MS PZKO Mosty u Jablunkova, Leszek Koch z MS PZKO Karviná-Fryštát. Do Varšavy přijeli také Bogdan Kasperek, ředitel Biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza, vedoucí Národopisné sekce Leszek Richter a vedoucí Sekce žen Anna Piszkiewicz.

Konferenci obohatila svým vystoupením mládežnická hudební skupina Noemiracles. Účastníci měli také možnost poznat zaolšanský folklor v podání souboru Bystrzyca (MS PZKO Bystřice) a divadelní skupiny Gapa2 MS PZKO Nebory.

Velkým zájmem se těšily rukodělné dílny, které vedli majitelé certifikátu Górolsko Swoboda produkt regionalny®. Na prostranství před univerzitou měla svůj stánek MS PZKO Jablunkov. Jeho členové zvali všechny k ochutnávce tradičních jídel Těšínského Slezska.

(tnj)

Štítky: , , , ,

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.