TĚŠÍN / V neděli 15. ledna se uskutečnilo pracovní setkání spojené s videokonferencí realizačních týmů mezinárodního projektu „Znalosti bez bariér – inovativní metody ve vzdělávání dospělých” („Wiedza bez barier – innowacyjne metody nauczania osób dorosłych”), který je spolufinancován z programu Erasmus+.

Setkání v sídle Filiálky Vyšší školy podnikání (WSB) v Dąbrowě Górniczé v Těšíně vedla dr Danuta Morańska, která mj. názorně předvedla a vysvětlila strukturu a pravidla fungování e-learningové platformy.

Tým PZKO (Polského kulturně-osvětového svazu v ČR) ve složení Anna Piszkiewicz, Magdalena Ćmiel a Dawid Bielesz na setkání prezentoval svá očekávání spojená s připravovanými kurzy polského jazyka, informačních technologií a financí. Diskuze se zúčastnily i týmy z Litvy a Lotyšska, s nimiž se přítomní spojili prostřednictvím videochatu.

Důležitým prvkem věcné stránky budoucích e-learningových kurzů se však stanou výsledky debat s odborníky, které proběhnou v každé z partnerských zemí zapojených do projektu. Další fází projektových příprav bude tvorba kurzů členy týmu WSB, pochopitelně ve spolupráci s dalšími partnery. V čele týmu PZKO, který za vznik kurzů odpovídá, stojí jazykovědec dr Ireneusz Hyrnik.

Magdalena Ćmiel

Překlad: Pygmalion

Štítky: , , ,

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.