CIESZYN, OPAVA / Jedním z nejcennějších předmětů ve sbírkách Muzea Těšínského Slezska je prapor Těšínského knížectví z doby knížete Adama Václava. Oboustranně malovaná hedvábná perla s piastovskou orlicí byla právě zapůjčena Slezskému zemskému muzeu v Opavě na unikátní výstavu.

Podle Ireny French, ředitelky Muzea Těšínského Slezska, získal prapor povolení k vycestování do zahraničí. Pro převoz byla zajištěna ve speciální schránce. „Velký dík a úcta patří panu Piotru Tyrnovi z těšínské firmy Beskid Plus. Díky jeho přízni se náš piastovský poklad o rozměrech 2 x 3 m dostal do Opavy bez úhony a v těch nejbezpečnějších podmínkách,“ říká Irena French.

Prapor ze sbírek Muzea Těšínského Slezska bude v Opavě k vidění na výstavě trvající od 25. května 2023 do 28. ledna 2024 „Knížata z Lichtenštejna. Páni země opavské a krnovské“. Jedná se o největší výstavní akci pořádanou v letošním roce ve Slezském zemském muzeu v Opavě. Je připravována u příležitosti 410. výročí získání Opavského knížectví Karlem I. z Lichtenštejna a představí historický význam rodu a jeho vliv na posílení a rozvoj regionu v předmoderním období.

Podle organizátorů výstavy ze Slezského zemského muzea se návštěvníci seznámí s rolí Lichtenštejnů jako zemských vlastníků a jejich podílem na řízení zemské správy. „Vzhledem k veškerým dosavadním výstavním počinům bude zcela ojediněle pozornost věnována také hospodářským a správním aktivitám (lesnictví a hutní podnikání), které v rámci držby opavského a krnovského knížectví Lichtenštejnové realizovali a díky nimž financovali svůj obecně dobře známý mecenát a stavební aktivity uskutečňované zejména na moravsko-rakouském pomezí a ve Vídni. Návštěvníci se seznámí s centry knížecí administrativy – opavským a krnovským zámkem – a místní šlechtou participující na správě obou knížectví. Neméně pozornosti bude též upřeno na stabilizaci náboženských poměrů v regionu po třicetileté válce, rekatolizaci a rozvoji barokní kultury s důrazem na založení jezuitské koleje v Opavě a podporu minoritského řádu v Krnově. Sledována bude rovněž role knížat z Lichtenštejna v moderní době – zejména jejich podpora spolků a další aktivit rodící se občanské společnosti,“ informuje muzeum.

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.