TŘINEC / Muzeum města Třince a Třinecké železárny uspořádaly každoroční akci „Živý betlém“. Minulý pátek 16. prosince přišlo do muzea kolem dvou tisíc návštěvníků. V tento jediný den bylo možné zhlédnout vánoční představení loutkového divadla Koráb z Brna, pohladit si ovečky z živého betléma a ozdobit perníčky.

Dopoledne muzeum navštívily organizované skupiny – žáci ze škol v Třinci a okolí. Byly vyhlášeny výsledky soutěže pro děti na téma Vánoční betlém. Odpoledne přicházeli individuální návštěvníci – většinou rodiče s dětmi a prarodiče s vnoučaty.

Přestože počasí venkovním aktivitám příliš nepřálo – ten den hodně sněžilo a po západu slunce bylo ještě chladněji než přes den – opravdu stálo za to obléknout si další vrstvu oblečení a užít si atrakce připravené pracovníky třineckého muzea.

Živý betlém, žongléři a představení

V tento den bylo možné v ohradách vidět zvířata, jako jsou ovce, telata, lamy nebo dokonce velbloudi. Odpoledne děti zdobily perníčky. Každé dítě dostalo od klaunů zvířátko vyrobené z balónků. Vystoupil také žonglér a středověká tanečnice. Stejná skupina připravila také expozici zobrazující staroslovanský vánoční stůl. Byly zde stánky s výrobky z kostí nebo drátu. Večer vyvrcholil vánočním představením loutkového divadla Koráb, které přijelo speciálně na tuto akci z Brna.


Jsem ráda, že vše, co v muzeu dáváme lidem, se nám vrací

O krátký rozhovor jsme požádali ředitelku Muzea města Třince a Třineckých železáren Evu Zamarskou.

Vím, že nebylo snadné dnešní akci zorganizovat? Sníh poněkud překazil vaše plány….

Ano. Kvůli velkému množství sněhu v noci před akcí se nám zhroutily stany. Udělali jsme vše, co bylo v našich silách, abychom škody napravili. Podařilo se nám odklidit všechen sníh a postavit stany tak, že si nikdo ničeho nevšiml. Všichni jsme velmi unavení, ale také šťastní. Bylo to pro nás dost emočně náročné.

A navíc včera uplynulo třicet let od doby, kdy jste nastoupila do Muzea města Třince a Třineckých železáren.

Ano, včera to bylo třicet let, co jsem zde začala pracovat. Moje děti byly tehdy malé. Dnes už jsou všichni čtyři dospělí. Muzeum není o kariéře, ale o povolání. Jsem ráda, že vše, co dáváme lidem v muzeu, se nám vrací.

Kolik návštěvníků se dnes přišlo podívat na živý betlém?

Jen dopoledne přišlo osm set dětí ze škol. Celkem se zde sešlo asi dva tisíce návštěvníků. A to je nádhera! Jsem ráda, že se nám to podařilo i přes nepřízeň osudu. Divadlo Koráb, které vyjelo z Brna ve čtyři hodiny ráno, k nám dorazilo až po pěti hodinách, protože podmínky na silnici byly velmi špatné. Všechny skupiny, které dnes pro děti zajišťovaly atrakce, dorazily. Jsou to úžasní lidé – herci, žongléři, klauni. I když měli problém se na místo dostat, řekli nám, ať si neděláme starosti, že dorazí a všechno proběhne. Díky nim se to podařilo. Děti byly šťastné. A pro nás, pracovníky muzea, je nejlepší odměnou vidět radost v dětských očích.

Jaké plány má muzeum na příští rok?

Připravujeme několik výstav, včetně přírodovědných, protože spolupracujeme se školami a víme, že právě tyto typy výstav budou navštěvovány – učitelé je využívají ve výuce. Budou tu odborné výstavy, technické výstavy, ale také prostor pro hraní. Plánujeme také každoroční módní přehlídku, „Léto s muzeem“ a samozřejmě „Živý betlém“.

Novinky můžete sledovat na webových stránkách muzea.

Do konce ledna si můžete prohlédnout výstavu „Fenomén Gorolski Święta“.

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.