Nový „Kalendarz Śląski“ na rok 2023 si můžete už zítra zakoupit na sekretariátu Hlavního výboru PZKO. Dnes ráno opustil tiskárnu! A co v něm najdete?

Marian Siedlaczek, redaktor

V tomto vydání se nebudeme na poslední tři roky ohlížet s nostalgií. Přinesly nám totiž nové, ale vůbec ne pozitivní zkušenosti.

Letos se nám podařilo opět přesvědčit ke spolupráci řadu čtenářům již známých autorů – Irenu Prengel-Adamczyk, Michael Morys-Twarowského, Irenu Bogocz a Janu Raclavskou, Jozefa Szymeczka, Czesława Krainu, Stanisława Kołka, Otylii Toboła a Lidii Kosiec.

Na stránkách kalendáře se objevili také debutanti. Mezi nimi je i Adam Palion, který píše o rozdílech v tradicích pěstovaných v náboženských společenstvích katolíků a evangelíků na Těšínském Slezsku. Joanna Świba hovoří o chloubě těšínského řemesla, tedy o puškách „cieszynka“, a o současném nástupci starých těšínských puškařů – Jerzy Wałgovi. Wojciech Święs se zabývá zločinem v Životicích, okolnostmi, které ho provázely, hrdiny a antihrdiny z období německé okupace.

Izabela Wacławek přináší rozhovor se svým dědečkem Józevem z Lomné. Rozhovor je plný hořkých pravd o realitě poválečných let. Setkáte se také s Dariuszem Cymerysem, pilotem a vynikajícím vypravěčem.

Tématem tohoto kalendáře je otázka národní identity mladých lidí. Společně se socioložkou Zofií Parchańskou-Puczek jsme na polském gymnáziu Juliusze Słowackého v Českém Těšíně provedli průzkum právě na toto téma. Doporučuji přečíst si analýzu výsledků tohoto průzkumu a přepis následné diskuse.

Příjemné čtení přeje Marian Siedlaczek

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.