E-mail: redaktor@zwrot.cz

BLUDOVICE / Sobotní odpoledne a večer 3. září se na dožínkách v Bludovicích nesly ve znamení dobré zábavy. A přestože jsou Bludovice dnes součástí města Havířova, stále si zachovávají prvky venkovské krajiny. Obyvatelé zase ctí tradice svých předků a místní folklór. Letos se v Bludovicích konaly již 52. dožínky.

V Bludovicích je folklór spojený s koncem žní harmonicky rozvíjen a prezentován jak Poláky, tak Čechy. Na pódiu vystoupily místní folklorní soubory „Błędowice“ a „Mali Błędowianie“ a české soubory „Vonička“ a „Jagár“.

Dožínkový průvod

Dožínky tradičně začínají průvodem. Nejinak tomu bylo i v Bludovicích. Starožitný traktor táhnoucí žebřinový vůz vyjel od dvora. Seděly v něm děti ze souboru „Mali Błędowianie“, samozřejmě oblečené v regionálních krojích. V průvodu šli v krojích pěšky také členové souboru „Błędowice“ a další členové MS PZKO Bludovice.

Zábava na zahradě Domu PZKO

Když průvod dorazil do zahrady u Domu PZKO, byl předveden dožínkový obřad. Hostitelé obdrželi od členů souboru „Błędowice“ tradiční věnec a bochník chleba a sami pak nabídli všem koláče a medovinu.

Starosty letošních Slezských dožínek v Bludovicích se stali Radek a Jolanta Bałonovi. „Přesně před 45 lety byli starosty na dožínkách v Bludovicích můj dědeček a babička Teodor a Marta Pawlasovi. Jenže oni tehdy přijeli v historickém kočáru a my na historickém traktoru… Svět jde kupředu! – poznamenal Radek Bałon.

Dožínky – chvíle radosti a odpočinku

Přestože jsou Bludovice součástí města Havířova, zemědělské tradice jsou zde stále připomínány. „I když půda dávala bohatou úrodu, museli jste v době sklizně tvrdě pracovat, někdy i závodit s počasím, abyste sklidili všechnu úrodu „pod střechou“. A přestože se tak stalo, sezóna tím neskončila. Pole bylo třeba připravit na příští rok, případně zasít ozimé plodiny. Mezitím však přišla chvíle na odpočinek. A tento okamžik radosti a uvolnění je již po staletí svátkem sklizně. Ve zdejší oblasti se údajně slaví již od 15. století a dožínky jsou odjakživa oslavou úspěšné sklizně, dobré úrody a plných sýpek. Jsou spojeny s radostí, zábavou, tancem a zpěvem. A také s bohatě prostřenými stoly, spoustou lahodného jídla a pití,“ řekla z pódia Jolanta Bałon.

„Pojďme tedy dnes slavit, bavit se, sledovat zajímavá vystoupení a nechat prohýbat stoly pod různými pochoutkami z našich stánků!“ dodala.

Výběr jídel a nápojů v několika bufetech a stáncích byl skutečně velký. Každý si tak určitě našel něco, co uspokojilo jeho chuťové buňky.

Ekologické dožínky

Kromě toho byly dožínky ekologické. Pořádání dožínek jistě ocení ti, kterým není lhostejný osud Země. Nebylo tam žádné plastové nádobí. Pivo se nalévalo do skleněných půllitrů, maso se podávalo na papírových (skutečných, ne plastových!) tácech. U stánků s jídlem byly koše na třídění odpadků. Lze to? V Bledovicích ano! A všechna čest organizátorům!

Významní hosté

Na dožínkách nebyla nouze o významné hosty. „Je tu farářka evangelického kostela Renata Firla a její manžel Boleslav Firla, který je nyní pro změnu vojenským kaplanem. Naše dožínky jsou tedy pod ochranou armády České republiky,“ uvedla moderátorka Lucyna Bystroń.

Bludovické dožínky navštívili také zástupci města Havířova Boguslav Niemiec a Ondřej Baránek. Piotr Chroboczek vystupoval nejen jako předseda MS PZKO, ale také jako zástupce Hlavního výboru PZKO, a Marek Bystroń zastupoval MS PZKO (jako místopředseda) a zároveň tu byl jako předseda Hlavního výboru Matice školské v České republice. Přítomen byl také ředitel polské školy Tomáš Labudek.

A na dožínkách samozřejmě nemohl chybět ani Jan Kotula. Tento největší gazda, který dodnes hospodaří na statku v Bludovicích, zapůjčil starý traktor, který byl nespornou atrakcí průvodu.

(indi)

Komentáře


Čtěte také


Zábava až do rána. Ples pořádala bystřická polská škola
Únor032023

Zábava až do rána. Ples pořádala bystřická polská škola

10 tipů na víkend
Únor022023

10 tipů na víkend

Z redakční pošty: Novoroční setkání v Hnojníku
Leden312023

Z redakční pošty: Novoroční setkání v Hnojníku

Naplánujte si s námi víkend. Nejzajímavější události na Těšínském Slezsku
Leden262023

Naplánujte si s námi víkend. Nejzajímavější události na Těšínském Slezsku

Beskid Śląski shrnul uplynulý rok. Podívejte se, co plánuje letos!
Leden252023

Beskid Śląski shrnul uplynulý rok. Podívejte se, co plánuje letos!

Clanek
Leden222023

František Kowolowski vystavuje v Trisii

10 tipů na víkend
Leden192023

10 tipů na víkend

Začal soudní proces s Andrzejem Poczobutem. Společné prohlášení předsedů výborů Sejmu a Senátu
Leden162023

Začal soudní proces s Andrzejem Poczobutem. Společné prohlášení předsedů výborů Sejmu a Senátu

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.