V Polsku je mnoho míst, kde žáci prokazující se školním průkazem dostanou slevu. To se týká jak jízdenek, tak vstupného do muzeí, národních parků a mnoha dalších turistických atrakcí. Tyto průkazy mohou získat také žáci polských škol, které se nacházejí mimo území Polské republiky. V tomto případě je vydává konzulát. Pro jejich získání je třeba podat žádost na konzulát. Nejčastěji prostřednictvím školy.

Tyto žádosti dostali k vyplnění rodiče letošních prvňáčků. Po vyplnění je třeba je předložit Generálnímu konzulátu Polské republiky v Ostravě. Na jednotlivých školách budou vyplněné žádosti shromážděny a hromadně odeslány na konzulát. Vydání těchto dokladů i jejich prodloužení je bezplatné.

Slevy nejen na cestování, ale také do muzeí a národních parků.

Žákovský průkaz, který může získat každý žák polské školy v Zaolší, opravňuje k nákupu zlevněných lístků v Polsku:

  • 37 % – pro cestování veřejnou hromadnou železniční dopravou v osobních, spěšných a rychlíkových vlacích na základě jednorázových jízdenek,
  • 49 % – pro cestování veřejnou železniční dopravou v osobních a spěšných vlacích a veřejnou autobusovou dopravou v linkové a spěšné dopravě na základě měsíčních jízdenek,
  • do muzeí,
  • do národních parků.

Postačuje průkaz k tomu, abyste mohli využívat slevy?

Průkaz je platný pouze s platným dokladem totožnosti s fotografií (občanský průkaz nebo cestovní pas). Pokud tento doklad nemáte, nemůžete slevu využít, a pokud si zakoupíte jízdenku se slevou na cestu, můžete být pokutováni za to, že nemáte doklad, který prokazuje váš nárok na slevu.

Podle zákona mají žáci nárok na úlevy do dosažení plnoletosti – pokud tedy žák obdrží průkazku v roce, kdy dosáhne 18 let, má nárok na úlevy pouze do dne, kdy dosáhne 18 let.

Kde mohu požádat o průkaz pro děti?

Rodič nebo zákonný zástupce dítěte požádá o žákovský průkaz prostřednictvím školy, kde se dítě vzdělává. Žádost lze podat také individuálně na konzulátu příslušném podle místa sídla školy.

Jaké doklady mám předložit při žádosti o žákovský průkaz pro své dítě?

K žádosti je třeba přiložit doklady o studiu polského jazyka nebo jiných předmětů v polštině. Pokud je žádost podána prostřednictvím školy, není třeba předkládat další doklady, protože škola potvrdí konzulovi údaje o svých žácích.

Škola, která při předávání přihlášek nevystupuje jako zprostředkovatel, může skutečnost studia konkrétního žáka potvrdit i na přihlášce podané rodiči.

Další informace a přihlášky ke stažení najdete zde.

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.