TĚŠÍN / Studnu Tří bratří čeká generální oprava. O tom, proč právě generální a jak bude probíhat, hovoříme s Annou Syrokoszovou, odbornicí na městskou architekturu, památky a ochranu krajiny z Městského úřadu v Těšíně.

V poslední době se ve městě hodně mluví o plánované rekonstrukci Studny tří bratří.

Ano. 26. července byla podepsána smlouva na renovaci Studny tří bratří. V současné době se provádějí studie. Je totiž třeba určit, které metody konzervace budou použity. Studna je památkou zapsanou v rejstříku památek. Veškerá rozhodnutí proto budou přijímána pod dohledem památkáře.

A budou přijata až po provedení výzkumu?

Ano. To, co vidíme zde (Syrokosz ukazuje na černé části altánu) – to byly pokusy o výběr metody čištění altánu od barvy. Zvolená metoda by měla altán vyčistit až na kov.

Takže černé fragmenty, které vidíme, jsou očištěný původní altán?

Ano, jedná se o litinovou konstrukci. Problémem však je, že ne celá konstrukce je litinová. Zatím nevíme, v jakém rozsahu byly mezery v průběhu let vyplněny jinými materiály. Na několika místech je však již patrné, že fragment je doplněn dalším kovem. Aha – například tady (Syrokosz ukazuje na špičatý konec zábradlí v plotě kolem studny).

Mezi obyvateli panuje velké napětí ohledně barvy altánu. Víte, jak bude vypadat po renovaci?

Ne, ještě nebylo rozhodnuto.

Jaká byla původní barva?

To bohužel nevíme. Studna byla renovována v roce 2010. V té době byl altán vyčištěn pískováním. Pak byl natřen barvou, kterou vidíme dnes. Pískováním byly odstraněny všechny předchozí vrstvy nátěru. Proto v současné době nemůžeme určit, jaké byly předchozí barvy nebo jakou barvu měla první vrstva.

Rok 2010 byl nedávno. Proč je renovace opět nutná?

Nyní se ukázalo, že problémem je rez, která se objevila nejen zvenčí, ale údajně narušuje prvky altánu i zevnitř. V důsledku toho je třeba provést generální opravu celé studny. Nestačí ji jen namalovat.

Studna je památkou, ale samozřejmě ne tak starou jak se uvádí v legendě o založení Těšína…..

Studna je památkou zapsanou v seznamu památek. Pochází z roku 1868, to znamená, že altán byl odlit v roce 1868 v Třineckých železárnách. Samotná studna fungovala na tomto místě mnohem dříve. A altán, který zde byl postaven v roce 1868, byl navržen o rok dříve. Návrhy jsou uloženy ve Státním archivu v Katovicích, pobočce Těšín, která se nachází v budově Těšínské čítárny. Podle nich je velmi pravděpodobné, že byl projektován s předpokladem, že bude natřen (Syrokoš ukazuje kopii kresby dochované v archivu).

Takže s touto celadonovou barvou se skutečně počítalo od samého počátku?

Můžeme se domnívat, ale nevíme to na 100 %. Na těchto kresbách je na jedné celadonová, na druhé je jakoby zelenější. Proto jsme chtěli provést stratigrafický výzkum a postupně odstranit všechny vrstvy nátěrů, abychom to zjistili. Bohužel se však tyto vrstvy nedochovaly, protože byly v roce 2010 opískovány. Jediný fragment, který svědčí o starých časech, je kousek tamhle, v klíčovém kameni (Syrokoš ukazuje na strop altánu). Je tam jakási lahvová zeleň.

A neexistují žádné obrazy namalované v 19. století, na kterých by byla vidět barva?

Právě že ne. Jsou zde fotografie, ale černobílé. Takže z nich nelze poznat, jakou měla barvu. Od doby, kdy existovala barevná fotografie, byl altán světle zelený, zelenomodrý nebo černý… Existují sice barevné pohlednice, ale ty byly kolorovány ručně, takže není jisté, do jaké míry je barevnost výsledkem tehdejší technologie a autorovy představy. Dochovala se například pohlednice, kde má studna barvu blízkou té současné, ale existuje i jiná, kde je altán hnědý. Nejedná se tedy o spolehlivý zdroj.

Máme také informace, že v roce 1932 byly vyčleněny peníze na konzervaci pomocí olejových látek používaných k ochraně kovu. To by zase mohlo naznačovat, že nebyla namalovaná….

To by znamenalo, že byla původní barva tmavá?

Ano. I když jak to bylo, se v tuto chvíli nedozvíme. Nyní se zkoumají metody ochrany. To, co vidíte, je pokus o vyčištění. Již nyní vidíte, že ji lze vyčistit na litinu.

Je tedy šance, že po restaurování bude mít přirozenou barvu, tedy černou?

Rozhodnutí zatím nebylo přijato. Zatím se jedná o testy. Byly provedeny na několika místech. Problém může spočívat v tom, že v průběhu let byly dutiny na různých místech vyplněny jinými kovy a po vyčištění celku se může ukázat, že jej nelze ponechat bez nátěru.

Například zde je tento kus zábradlí očištěn a je vidět, že tato část byla doplněna hliníkem. Po vyčištění celku se bude ošklivě vyjímat.

V současné době se připravuje program konzervačních prací. V úvahu je třeba vzít mnoho různých faktorů. A zda bude studna po vyčištění nakonec ponechána v přírodním litinovém provedení, nebo zda bude natřena, zatím není známo.

A kdo toto rozhodnutí učiní?

Komise pro památkovou péči. Určitě v ní budou zástupci Krajského úřadu pro památkovou péči, možná i jimi přizvaní lidé, například památkáři, nebo lidé, o kterých si myslí, že stojí za to se s nimi poradit.

Očekáváte, že během konzervačních prací může dojít k překvapivým objevům?

Práce s památkami znamená, že se v průběhu vždy může objevit něco překvapivého. V případě studní musíme na začátku učinit určité předpoklady, ale to, co a jak se nakonec udělá, bude do značné míry záviset na tom, jaký se ukáže technický stav prvků po očištění od barvy. Na druhou stranu je již na základě archivní rešerše známo několik zajímavostí, které mohou mít vliv na konečný výsledek. Na starých fotografiích je ještě zajímavé čerpadlo. Pravděpodobně bylo instalováno společně s altánem, tedy v roce 1868. V té době již byla studna přístupná veřejnosti. Studna se totiž původně nacházela v zahradách dominikánského řádu.

Odtud pochází její název – bracka. Protože ji používali mniši…

Přesně tak. V 16. století byla tato oblast rozparcelována. Poté vznikla čtvrť Nové Město. A studna začala být veřejná. Využívali ji místní obyvatelé a také městský pivovar, který se nacházel na ulici Srutarska.

A ze zajímavých faktů. Podívejte se na vnitřní stěny…

No ano, na místě, kde se nachází reliéf od Jana Raszky, byl německojazyčný nápis…..

Ano, ale… ne zrovna na tomto místě. Ve skutečnosti se jednalo o tři nápisy: v polštině, latině a němčině. V 50. letech 20. století, po válce, byla provedena rekonstrukce studny, která poněkud změnila její podobu. Čerpadlo už tam není. I když tam možná již dříve nebylo. Dřívější kamenný prvek v přední části byl odstraněn a byla vytvořena současná kamenná jímka vyvýšená nad úroveň terénu. To znamená, že pak opět získala charakter studny. V té době se z něj však již voda pravděpodobně neodebírala. A poté byla zhotovena kopie plastiky od Jana Raszky. Jedná se o kopii medaile, kterou připravil k 1100. výročí Těšína. Tento reliéf byl umístěn na desce, ze které byl odstraněn německý nápis. Ale stalo se ještě něco jiného. Latinský nápis byl uprostřed a polský a německý nápis byly po stranách. Pro vytvoření symetrického zobrazení byla obě pole prohozena a latinský nápis je nyní vpravo. Tehdy byla také přidána tato sotva viditelná a sotva čitelná pamětní deska u jímky studny, že se tak stalo v rámci prvomájového činu…..

A proč se o tom zmiňuji? Protože nyní, když připravujeme tak rozsáhlé restaurování, památkář navrhuje obnovit původní stav.

Zmizí tedy basreliéf od Jana Raszky a vrátí se nápis v německém jazyce?

Ano. Chci říct, že se teprve po vyčištění ukáže, zda je to možné. Prozatím se však jedná o podněty památkářů. Pokud by k takovému rozhodnutí skutečně došlo, musely by se při této příležitosti desky vyměnit zpět. A možná se ukáže, že pak budou lépe přiléhat ke struktuře. Možná, že nepřiléhají tak dobře, protože jsou vyměněné. Všechna tato rozhodnutí však budou učiněna až po vyčištění. Doufám, že nápis bude po vyčištění čitelný.

Další částí altánu, která se hodně změnila, je věžička. Tato věž bývala úzká a vysoká. Byl na ní také orel, ale trochu jiný.

Jak bude vypadat po rekonstrukci?

Předpokládám, že současná orlice a malá báň pod ní zůstanou zachovány. Je však třeba upravit samotnou věž. Měla by být vyšší. Možná byla její horní část zničena nebo je orel v současné době nesprávně upevněn.

A konečně, kdy začnou nebo skončí renovační práce? A kdy bude rozhodnuto o otázce, která vyvolává mezi obyvateli mnoho emocí, tj. jakou barvu bude mít studna po rekonstrukci?

Máme dohodu, že to bude provedeno do pěti měsíců. Práce bude provádět Zakład Tynkarsko Sztukatorski „Linia“ Wiesław Mrowiec ze Żywce ve spolupráci s Marií Osielczak – Pracownia Konserwacji Zabytków z Bielska. Myslím, že skutečné renovační práce začnou za měsíc nebo dva. Předtím je ještě třeba dokončit plán prací a získat všechna potřebná povolení.

Z toho vyplývá, že renovace proběhne v zimě? Nemá na tento typ restaurátorských prací vliv počasí?

Zatím není známo, zda bude opravena a konzervována zde na místě, nebo zda bude demontována a převezena do ateliéru. Vše závisí na pracovním programu, který bude nakonec dohodnut s konzervátorem.

Kdy by tedy měl být zrekonstruovaný altán Studny tří bratří opět turistickou atrakcí města?

Na konci roku, v prosinci.

(indi)

Komentáře


Čtěte také


Povedl se letošní ples dětí polské školy v Oldřichovicích? Nemáme žádné pochybnosti [fotografie]
Únor032023

Povedl se letošní ples dětí polské školy v Oldřichovicích? Nemáme žádné pochybnosti [fotografie]

Zábava až do rána. Ples pořádala bystřická polská škola
Únor032023

Zábava až do rána. Ples pořádala bystřická polská škola

„Puzzle tour v Oldřichovicích“. Děti se dozvěděly, co je to malování
Únor022023

„Puzzle tour v Oldřichovicích“. Děti se dozvěděly, co je to malování

10 tipů na víkend
Únor022023

10 tipů na víkend

Z redakční pošty: Novoroční setkání v Hnojníku
Leden312023

Z redakční pošty: Novoroční setkání v Hnojníku

Naplánujte si s námi víkend. Nejzajímavější události na Těšínském Slezsku
Leden262023

Naplánujte si s námi víkend. Nejzajímavější události na Těšínském Slezsku

Beskid Śląski shrnul uplynulý rok. Podívejte se, co plánuje letos!
Leden252023

Beskid Śląski shrnul uplynulý rok. Podívejte se, co plánuje letos!

Clanek
Leden222023

František Kowolowski vystavuje v Trisii

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.