ŽIVOTICE / 6. srpna 1944 bylo zastřeleno 36 obyvatel Životic a okolních vesnic. Byli mezi nimi i Poláci a Češi. U památníku se každoročně konají vzpomínkové akce na oběti zločinu. Letos tomu nebylo jinak.

Památku zavražděných uctili u památníku

Za hustého deště položili k památníku kytice Izabella Wołłejko-Chwastowicz, generální konzulka Polské republiky v Ostravě, zástupci polského ministerstva kultury a národního dědictví, zástupce polského ministerstva národní obrany, představitelé polských organizací v České republice (mj. předsedkyně Polského kulturně-osvětového svazu Helena Legowicz a zástupkyně Kongresu Poláků Małgorzata Rakowska), představitelé havířovských úřadů, zástupci českých státních orgánů a veteránských organizací a představitelé polských samospráv.

Čestnou stráž u pomníku drželi skauti a čeští vojáci, vedle nichž poprvé v historii stáli vojáci polské armády.

Dvojjazyčný obřad, střídavě v polštině a češtině, vedla Jolanta Bałon.

„Tyto kameny by měly promlouvat ke všem vůdcům svobodného světa.“

Generální konzulka Polské republiky v Ostravě Izabella Wolłejko-Chwastowiczová zdůraznila, jak obrovskou tragédií byla tato vražda pro příbuzné obětí. Poděkovala za šíření vzpomínek mezi další generace.

Přečetla také dopis Jana Józefa Kasprzyka, vedoucího Úřadu pro válečné veterány a oběti represí. V něm nejen vzpomínal na události před 78 lety, ale odkazoval i na současnost. „Copak nás historie ničemu nenaučí?“ ptal se s odkazem na současnou válku na Ukrajině a nevinné civilisty, kteří jsou tam stříleni.

Jan Józef Kasprzyk se ve svém dopise zmiňuje také o stélách rozesetých po okolí. Nazval je znameními dějin. „Vyvolávají vzpomínky na konkrétní osoby. Pokud se postavíte k některému z kamenů, budete dojati. Stačí elementární lidská citlivost. Tyrani jako Hitler nebo Putin bohužel takovou citlivost zcela postrádají. Obrazy tragické minulosti je nedojmou. Žádný morální důvod je nemůže zastavit. Tyto kameny by měly promlouvat ke všem vůdcům svobodného světa. K vítězství zla stačí, aby dobří lidé nic nedělali,“ přečetla Wolłejko Kasprzykův dopis.

Kasprzyk se dále zmínil o Mnichovu, kde západní představitelé ustoupili Hitlerovi výměnou za záruku trvalého míru. A brzy se ukázalo, jak trvalý tento mír byl. – Nedostatek vůle potlačit zlo v zárodku vedl k druhé světové válce a smrti nevinných lidí i zde v Životicích,“ uzavřel Kasprzyk svůj dopis.

Dopis Jarosława Sellina, státního tajemníka Ministerstva kultury a národního dědictví, přečetl Jerzy Platajs, zástupce ředitele Odboru kulturního dědictví v zahraničí a památných míst Ministerstva kultury a národního dědictví Polské republiky, který se slavnosti zúčastnil.

Modlitba a umělecký program

Nemohla chybět ani vzpomínka na oběti minutou ticha a modlitbou. K současné situaci se vyjádřil také farář Slezské evangelicko-augsburské církve Janusz Kożusznik.

„Když jsme se v minulých letech na tomto místě sešli, abychom uctili památku zavražděných 6. srpna 1944, byla to pro nás historie. Fakta z minulosti, která bylo třeba připomenout. Doufali jsme však, že se válečné a okupační okolnosti, v jejichž blízkosti se tato vražda odehrála, nebudou opakovat. Letos je situace jiná. A také se na tehdejší hrdiny a jejich blízké díváme možná trochu jinýma očima,“ řekl Kožusznik.

V rámci krátkého uměleckého programu zazněly písně odpovídající okolnostem. Slavnostní ceremoniál byl zakončen polskou a českou státní hymnou.

Zahájení výstavy, která bude v muzeu k vidění do konce roku

Slavnostně byla zahájena výstava „817. Poznejte příběh“. Do konce roku bude vystavena v havířovské pobočce Muzea Těšínského Slezska v Českém Těšíně.

Výstava ukazuje různé formy teroru, které byly použity proti venkovským komunitám během druhé světové války. Jednou z nejbrutálnějších represivních akcí byly pacifikace vesnic, vraždění obyvatel, drancování majetku a ničení budov. Název výstavy symbolizuje 817 vesnic v hranicích současného Polska, kde byly utlačovány desetitisíce lidí.

Výstavu připravilo Muzeum kielecké vesnice společně s pobočkou IPN Kielce a Polským institutem v Praze.

Muzeum v Životicích, které je pobočkou Muzea Těšínska, je otevřeno v úterý od 9.00 do 12.30 a od 13.00 do 17.00.

(indi)

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.