JAWORZYNKA / V sobotu 20. srpna se poblíž trojmezí polských, českých a slovenských hranic konala mezinárodní mše. Věřící tam dorazili ve třech poutích. Z české strany se pouť vydala z Hrčavy, od kostela Cyrila a Metoděje. Mezi poutníky byli i věřící z jablunkovské farnosti.

Pouť, které se zúčastnili i věřící z jablunkovské farnosti, vyrazila z Hrčavy od kostela Cyrila a Metoděje.

Vedl ji biskup Martin David, apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze. Než se věřící vydali na cestu, požehnal jim. Poutní cestu přirovnal k cestě životem. „Tak jako dnes víme, kam chceme jít na pouť – na Trojmezí, tak i v životě víme, kam chceme jít vedeni Bohem,“ řekl věřícím ještě v kostele Cyrila a Metoděje.

Biskup Martin David, apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze

Pouť z cyrilometodějského chrámu pokračovala s modlitbou na rtech. Muž s českou vlajkou a v částečně horalském kroji se střídavě modlil česky, polsky a dokonce… anglicky.

V cíli cesty, u polního oltáře na Trojmezí, se poutníci z české strany setkali s poutníky z Polska a Slovenska.

Setkání na Trojmezí

Iniciátorem mší svatých tří národů byli Slováci, konkrétně biskup žilinské diecéze Tomáš Galis, který byl přítomen i na letošní mši svaté na Trojmezí. Mše se konají se pravidelně od roku 2009.

Zástupce slovenského Černého na uvítanou poutníkům řekl, že hranice, které nás ještě nedávno rozdělovaly, nás nyní spojují. – Stejně jako naši předkové zde žili všichni společně v harmonii a vzájemně si pomáhali, tak se zde setkáváme i my.

Z úst organizátorů letošní mše (mši na Trojmezí pořádají střídavě Poláci, Češi a Slováci a letos byli na řadě Slováci) zazněla i slova o tom, že byl postaven nový most, který zviditelňuje spolupráci, a tato setkání jsou duchovním mostem mezi třemi národy.

Na polské straně byly kromě duchovních a zástupů věřících také prapory. Mnoho lidí přišlo oblečeno v horalských krojích.

Po duchovním zážitku něco pro tělo

Po mši mohli návštěvníci přejít přes novou lávku na slovenskou stranu a pochutnat si na guláši, sníst a koupit si horalské sýry, popít pivo a popovídat si s přáteli, které potkali. Zkrátka to byl rodinný piknik. Své stánky měli také včelaři ze všech tří zemí.

(indi)

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.