E-mail: redaktor@zwrot.cz

TŘINEC / Včera, 16. června, na městském hřbitově v Třinci položili zástupci polské menšiny v ČR, města Třince a rodina zesnulého květiny na hrob Jozefa Gacka, legionáře z Pisarzowic. O hrob se již více než 100 let starají Poláci z Třince.

Přítomní položili květiny také na hrob Wandy Bieleszové, které byl posmrtně udělen titul „Čestná občanka obce Wilamowice“ za dlouholetou péči o místo odpočinku Józefa Gacka. Místní skupina PZKO Dolní Líštná prohlásila, že převezme péči o legionářův hrob.

„Stojíme nad hrobem zesnulého Józefa Gacka, polského legionáře z první světové války, který zemřel před 107 lety, hned na začátku válečných operací, v nemocnici v Třinci, daleko od svého rodného města Pisarzowice, které se tehdy nacházelo v takzvané Haliči,“ přivítal Tadeusz Szkucik, kronikář MS PZKO Dolní Líštná.

Józef Gacek se narodil 21. února 1893 v Pisarzowicích jako syn Jana Gacka a Anny, rozené Paplové. Dne 26. února byl v místním kostele pokřtěn. Dne 2. srpna 1914 se spolu s dalšími šesti dobrovolníky vydal ze své rodné vesnice bojovat za samostatnou vlast v řadách Polských legií. Jeho krátký život skončil 4. ledna 1915 v nemocnici v Třinci, v době, kdy některé jednotky legie byly umístěny v Těšínském Slezsku. Zesnulého pohřbil farář Franciszek Hawlas na třineckém hřbitově.

Delegace z České republiky a Polska

Včerejšího ceremoniálu se zúčastnila rodina legionáře, generální konzulka Polské republiky v Ostravě Izabella Wołłejko-Chwastowicz, zástupce Kongresu Poláků v ČR Jozef Szymeczek, člen Hlavního výboru PZKO v ČR Marek Bartnicki, představitelé MS PZKO Dolní Líštná v čele s předsedkyní Renatou Szkucik a zástupci MS PZKO Třinec-Staré Město s členem výboru Stanisławem Ziętkiem.

Město Třinec zastupovali místostarosta Radim Kozlovský a vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Vladimíra Kacířová. Přítomen byl také senátor České republiky Jerzy Cienciała. Z Polska přijeli starosta města Wilamowice Marian Trela a starosta města Pisarzowice Andrzej Nycz. Čestnou stráž zajišťoval harcerský oddíl „Černí panteři“ z Polské základní školy Gustawa Przeczka v Třinci. Na místo přijeli také žáci z Třince. Žáci základní školy v Pisarzowicích vyvěsili vlajku.

Generální konzulka Polské republiky v Ostravě Izabella Wołłejko-Chwastowicz jménem vlády Polské republiky poděkovala místním Polákům za péči o legionářův hrob a ujistila je o úzké spolupráci, aby byl hrob Jozefa Gacka zapsán do registru pamětních míst v zahraničí, který vede Ústav národní paměti.

2000 lidí při odhalení pomníku legionáře v roce 1934

Tadeusz Szkucik, který zasedání předsedal, představil historii péče o hrob.

„O hrob legionáře Józefa Gacka se už 107 let starají Poláci z Třince. Na počátku to byla soukromá osoba, Jan Kudłaty, obyvatel Dolní Líštné, který z vlastních peněz financoval železný kříž na hrobě. (…) O několik let později byl z iniciativy třinecké polské organizace Sokol vytvořen výbor pro stavbu pomníku, v jehož čele stál člen místního sokolského výboru, jistý Knobloch. Myšlenka se uskutečnila na svátek Všech svatých v roce 1934, kdy byl při skutečné demonstraci místních obyvatel – podle pramenů bylo přítomno více než 2000 lidí – odhalen pomník, u kterého stojíme,“ řekl Tadeusz Szkucik.

„Následně péči po mnoho let řídil člen výboru třineckého PZKO pan Ludwik Cienciała a po druhé světové válce jeho dcera paní Wanda Bielesz. Ona, skromný člověk, členka Klubu žen PZKO, se o hrob obětavě a bez publicity starala více než 70 let, až do své smrti 25. září 2019,“ dodal Szkucik.

Péči o hrob přebírá Místní skupina PZKO Dolní Líštná

„Po několikaleté přestávce od úmrtí paní Bieleszové si dovoluji veřejně oznámit, že ode dneška po dohodě s rodinou legionáře přebírá péči o hrob Józefa Gacka MS PZKO Dolní Líštná. Naším prvořadým cílem je chránit toto místo a udržovat postavu legionáře v paměti, připomínat mladým lidem onu tragickou dobu a nezapomínat na tohoto muže. Naším cílem je také, aby byl hrob Józefa Gacka zapsán do seznamu válečných hrobů v Polsku a České republice,“ dodal Tadeusz Szkucik.

Setkání v roce 2009 díky Pawlu Badurovi

„O tom, že se o hrob celá ta léta stará jedna rodina, jsme se dozvěděli od pana Pawla Badury (pozn. red. polský aktivista z Třince, který za druhé světové války bojoval v Andersově armádě). Do té doby jsme nic nevěděli. Z dětství si pamatuji, že jsem měl doma fotografii tohoto hrobu a pozvání k návštěvě Zaolzia, ale tento kontakt se tehdy neuskutečnil. Nevíme proč, možná proto, že socialistické úřady se k tomu nestavěly příliš příznivě,“ vzpomíná Rafał Gacek, bratranec a vnuk legionáře.

„Později jsme po hrobu začali pátrat prostřednictvím různých institucí, včetně Polského červeného kříže a Rady pro ochranu míst bojů a mučednictví (Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa). Dostali jsme však informaci, že se žádné dokumenty nedochovaly. Mezitím nám však zavolal pan Paweł Badura, který nás pozval do Třince a představil nám paní Wandu Bieleszovou. Což nebylo tak snadné, protože zpočátku nechtěl prozradit, kdo se o hrob stará. Tento kontakt se nám podařilo navázat až v roce 2009. Tehdy jsme se po více než 70 letech konečně našli,“ vzpomíná Rafał Gacek, který dodává, že po příbuzném legionáři mají v domě cennou rodinnou památku – miniaturu Umučení Krista ze dřeva umístěnou v láhvi.

Wanda Bielesz – vlastenka

Účastníci ceremonie položili květiny také na hrob Wandy Bieleszové, která celý svůj dospělý život pečovala o hrob Józefa Gacka.

„Chtěla jsem poděkovat Polákům, kteří zde žijí a kteří se tolik let starali o hrob našeho předka, aniž by ho znali. Paní Bieleszová řekla, že jí otec řekl, aby se postarala o hrob našeho příbuzného, protože se o jeho hrob bude mít kdo starat a nikdo na hrobě tohoto nešťastníka nezapálí svíčku. A tolik let, celý svůj život, se ona a další Poláci o tento hrob starali, pečovali o něj, udržovali ho. A to je asi to nejkrásnější, že na této zemi existuje někdo, kdo bude pokračovat v této vzpomínce a podporovat nás,“ řekl Rafał Gacek.

„Byla to nesmírně vřelá žena. Naši synové sem s námi chodili velmi rádi, protože vždy dostali nějakou sladkost. Scházeli jsme se v restauraci u kina v Třinci – byla to velmi rodinná setkání. Paní Bieleszová nás také navštívila v Pisarzowicích. Byla nesmírně laskavá. Takovou laskavost nelze předstírat. Byla také vlastenkou až do morku kostí,“ vzpomínají manželé Małgorzata a Rafał Gackovi.

Udělení titulu „Čestný občan obce Wilamowice“

Poté se účastníci této slavnosti přesunuli do sálu Domu PZKO v Dolní Líštné, kde starosta Wilamowic Marian Trela a předsedkyně Rady obce Wilamowice Stanisława Kudłacik předali pamětní plaketu k poctě Wandy Bielesz a medaili s obrazem sv. arcibiskupa Józefa Bilczewského z Wilamowic do rukou Stanisława Ziętka, dlouholetého bývalého předsedy MS PZKO Třinec-Staré Město.

Bylo také možné prohlédnout si dvě výstavy připravené Dokumentačním střediskem Kongresu Poláků v České republice. Jedna byla věnována polským legiím umístěným v Těšínském Slezsku, druhá Jozefu Gackovi. Tu si můžete prohlédnout ode dneška (17. června) do 1. července 2022, od úterý do pátku od 8 do 15 hodin v sídle Kongresu Poláků v České republice.

Komentáře


Čtěte také


V Horním Žukově se nachází císařův pomník. PZKO Český Těšín-Centrum se tam vydalo na výlet
Září232022

V Horním Žukově se nachází císařův pomník. PZKO Český Těšín-Centrum se tam vydalo na výlet

135. výročí založení Polského klubu v Praze. Představení k výročí
Září222022

135. výročí založení Polského klubu v Praze. Představení k výročí

Dominika Malicka. Když dívka hraje hokej [rozhovor]
Září222022

Dominika Malicka. Když dívka hraje hokej [rozhovor]

11 tipů na víkend
Září222022

11 tipů na víkend

Na Konventu se sešli předsedové místních skupin PZKO. Diskutovali o nadcházejících plánech
Září152022

Na Konventu se sešli předsedové místních skupin PZKO. Diskutovali o nadcházejících plánech

Filmový festival v Těrlicku je skvělým zpestřením deštivého víkendu. Kromě filmů je k dispozici také dětská zóna a chutná kuchyně
Září102022

Filmový festival v Těrlicku je skvělým zpestřením deštivého víkendu. Kromě filmů je k dispozici také dětská zóna a chutná kuchyně

„Tichá země“. Drama Agnieszky Woszczynské v kině Kosmos
Září102022

„Tichá země“. Drama Agnieszky Woszczynské v kině Kosmos

10 tipů na víkend
Září082022

10 tipů na víkend

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.