TŘINEC / V pondělí 20. června 2022 se v třineckém kině Kosmos uskutečnil slavnostní večer v rámci projektu Příběhy našich sousedů. K projektu organizace Post Bellum se přihlásily také polské školy z Českého Těšína a Třince. Žáci v kině představili výsledky své půlroční práce.

Žáci nejprve vyzpovídali svědky historie. Vyhledávali materiály potřebné pro projekt a informace o historii našeho regionu. Ze shromážděných materiálů vytvořili vlastní dokumentární projekty, které představili porotě a publiku. Přestože pamětníci měli různá povolání, všechny spojovaly Třinecké železárny a jejich zajímavé životní příběhy.

Pozvaní hosté

Večerem v kině Kosmos provázel Tomáš Samiec. Přítomni byli učitelé a žáci zúčastněných škol, zástupci vedení města a Moravskoslezského kraje, zástupce organizace Post Bellum, Knihovny Třinec, projektu Celé Česko čte dětem a Třineckých železáren. Večer zpestřilo vystoupení žáků Základní umělecké školy Třinec.

„Jsem velkým fanouškem historie, je to můj koníček. Pokud čtu nějakou literaturu, většinou se týká historie. Bylo mi tedy jasné, že Moravskoslezský kraj bude aktivity Post Bellum podporovat, a jsem velmi rád, že Post Bellum do těchto aktivit zapojilo i naši mladou generaci. (…) Děkuji vám za zapojení a doufám, že vám projekt přinesl nejen zajímavé informace o minulosti, ale také spoustu nových podnětů a zkušeností, které využijete ve svém dalším životě,“ řekl Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

„Již kronikář Kosmas věděl, že nejpřesnější informace o historické události lze získat od přímých účastníků a očitých svědků. Historie má vliv nejen na pamětníky a účastníky, ale také na několik dalších generací. Proto je podle mého názoru nesmírně důležité, abychom se setkávali, mluvili spolu a sdíleli své vlastní zkušenosti. Jsem rád, že projekt Příběhy našich sousedů k tomu vytvořil ideální příležitost a splnil tak svůj účel,“ uvedl Petr Uhrík, zástupce společnosti Post Bellum.

Během večera se představilo osm týmů

Do projektu se přihlásilo osm týmů ze sedmi základních a středních škol z Českého Těšína a Třince. Každá skupina měla tři minuty na to, aby představila svého svědka historie a vyprávěla jeho životní příběh. Všechna vystoupení sledovala také porota, která měla za úkol vybrat tři nejlepší týmy. Členy poroty byli novinářka Soňa Plháková, ředitelka kina Regina Szpyrcová a pedagog Radomír Brózda.

Jako první představili svého pamětníka studenti Obchodní akademie TRIA v Třinci. Pan Česlav Skwarlo je od narození občanem Třince. Navštěvoval polskou základní školu, průmyslovou školu v Karviné a VŠB v Ostravě, kde získal titul inženýr. Celý život pracoval v Třineckých železárnách.

Žáci třineckého gymnázia představili pana Emila Wiszczora. Zajímavostí z jeho života je, že v roce 1945 při bombovém útoku utekla rodina do krytu a malého Emila zapomněla na kuchyňském stole; naštěstí se mu nic nestalo.

Příběh s kuličkami

Žáci polské Základní školy Gustawa Przeczka v Třinci vedli rozhovor s Jaroslavem Raabem, zakladatelem soutěže Matematika hrou. Během prezentace držela jedna z dívek sklenici a ostatní do ní házely skleněné kuličky.

„Pan Raab nám vyprávěl, jak si v mládí rád hrál se skleněnými kuličkami, a tak nás přivedl na tuto myšlenku. Pan Raab je velmi pohodový člověk a jsme rádi, že jsme ho mohli poznat,“ řekli žáci po skončení programu.

Že hrdina projektu zůstal v jejich srdcích, bylo zřejmé, když mu předali sazenici rajčat, která pan Raab rád pěstuje.

Radostné i smutné momenty pamětníků

Zástupci Jubilejní Masarykovy základní školy v Třinci se setkali s paní Jaroslavou Ciahotnou, která prožila dětství v Oldřichovicích. V Třineckých železárnách pracovala na různých pozicích.

Dívky z Gymnázia Josefa Božka v Českém Těšíně popsaly životní příběh Adolfa Ruše, který sehrál významnou roli v poválečném třineckém sportu.

Projekty polských škol z Českého Těšína

Paní Zofia Kraus vyprávěla žákům polské základní školy v Českém Těšíně o svých zážitcích. Více než jedenáct let musela čekat na svého milovaného Władysława, který byl po druhé světové válce nespravedlivě uvězněn. Během těchto let hrála v ochotnických divadlech a zpívala ve sboru Hutnik.

Studenti Gymnázia Juliusze Słowackého v Českém Těšíně zahájili své vystoupení recitací básně Juliana Tuwima „Lokomotiva“. Jejich pamětník Jiří Möhwald se svou divadelní skupinou představil tuto báseň publiku na koncertě skupiny TSA.

Odpoledne zakončili žáci Gymnázia Třinec, kteří zazpívali píseň o panu Ladislavu Gavlasovi. Pan Gavlas nejvíce vzpomínal na své dětství, které bylo nejkrásnějším obdobím jeho života. Hovořil také o těžkostech, které mu způsobila jazyková bariéra a smrt matky.

Všichni účastníci předali pamětníkům květiny a poděkování. A sami dostali od sponzorů drobné dárky.

Výsledky soutěže

Po prezentaci pozvala regionální koordinátorka Barbara Konderla na jeviště všechny učitele, kteří vedli skupiny během příprav tohoto projektu. Poděkovala jim a předala jim certifikáty a dárky.

Čekání na verdikt poroty zpříjemnili žáci umělecké školy. Po rychlé poradě se porota vrátila do místnosti a probírala týmy, které se členům nejvíce líbily. Tímto způsobem porota odhalila, kdo bude mezi vítězi.

Výsledky soutěže:

  1. místo – Gymnázium Třinec
  2. místo – Gymnázium Josefa Božka v Českém Těšíně
  3. místo – Polská základní škola v Českém Těšíně

Den plný stresu, ale i příjemných zážitků

„Dnešní den byl docela stresující, ráno jsme psaly písemky a pak jsme spěchaly na soutěž. Báseň jsme si ještě museli nacvičit ve vlaku a pak jsme seděli v publiku a netrpělivě čekali na naši prezentaci,“ uvedla Agnieszka Szotkowska, studentka Gymnázia Juliusze Słowackého v Českém Těšíně.

„S kamarádkami jsme se rozhodly zúčastnit se této soutěže a udělat rozhovor s panem Möhwaldem, kterého jsme dostaly jako našeho pamětníka. Vůbec jsme nečekaly, že to bude tak časově náročné a že s tím bude tolik práce. Nakonec jsme na náš výsledek pyšné a jsme rády, že jsme mohly s panem Jerzym mluvit, protože nám dal hodně podnětů k přemýšlení a hodně jsme se od něj naučily. Určitě bychom se tohoto projektu zúčastnily znovu. Dnešní den se mi natolik líbil, že uvažuji o účasti v příštím roce,“ vysvětlila Agnieszka.

Přestože byl projekt časově náročný, stál za to.

„Jsme velmi rádi, že jsme získali 3. místo. I když mě trochu mrzí, že to není první nebo druhé místo. Před vystoupením jsme byli ve stresu, protože jsme měli na přípravu velmi málo času. Celý projekt nám zabral většinu času a na přípravu dnešní prezentace jsme pak měli jen asi dva týdny,“ řekla Oliwia Wantulok, žákyně polské základní školy v Českém Těšíně.

„Byly doby, kdy jsme měli hodně práce. Prožívali jsme paniku a stres, ale byly i chvíle, kdy jsme se spolu skvěle bavili. Když jsme se na soutěž připravovali mimo vyučování, zažili jsme při tom spoustu smíchu a legrace. Mám na ty dny krásné vzpomínky. Svým mladším kolegům doporučuji, aby se soutěže zúčastnili. Tolik zkušeností jsme ještě nikdy nezískali. Bylo to prostě moc fajn,“ dodala Oliwia.

„Dnešní večer pro mě byl velmi emotivní, protože to byl konec šestiměsíční práce týmů. Na výsledku této práce jim opravdu záleželo a dnes večer to bylo vidět. Myslím, že celý projekt byl úspěšný. Určitě mi budou účastníci chybět, ale s některými učiteli jsem se už domluvila, že se znovu setkáme,“ řekla Barbara Konderla, regionální koordinátorka projektu.

Životopisy všech pamětníků a projekty si můžete prohlédnout na adrese https://www.pribehynasichsousedu.cz/trinecko/trinecko-2021-2022/.

Komentáře


Čtěte také


Naplánujte si s námi víkend. Nejzajímavější události na Těšínském Slezsku
Leden262023

Naplánujte si s námi víkend. Nejzajímavější události na Těšínském Slezsku

Beskid Śląski shrnul uplynulý rok. Podívejte se, co plánuje letos!
Leden252023

Beskid Śląski shrnul uplynulý rok. Podívejte se, co plánuje letos!

Clanek
Leden222023

František Kowolowski vystavuje v Trisii

10 tipů na víkend
Leden192023

10 tipů na víkend

Začal soudní proces s Andrzejem Poczobutem. Společné prohlášení předsedů výborů Sejmu a Senátu
Leden162023

Začal soudní proces s Andrzejem Poczobutem. Společné prohlášení předsedů výborů Sejmu a Senátu

Leden122023

Blíží se 56. ročník Slezského plesu. Co připravili organizátoři?
Leden112023

Blíží se 56. ročník Slezského plesu. Co připravili organizátoři?

Tipy na víkend
Leden052023

Tipy na víkend

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.