TŘINEC / Tříhodinové hudební představení, v němž vystoupilo přibližně 300 dětí, zakončila píseň Lady Pank „Každá tyč má dva konce“. Herci a hudebníci v rytmu svých srdcí zpívali větu „Je třeba nejednou obejít kus světa, aby člověk poznal, jaké je to doma“, která nejednomu divákovi vehnala slzu do oka.

Vystoupení žáků a absolventů polské školy v Třinci předčilo i ta nejsmělejší očekávání publika. Svou velkolepostí a profesionální přípravou nadchl nejen rodiče, ale i ostatní diváky.

Rok příprav

Základní a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Gustawa Przeczka v Třinci se více než rok připravovala na jubileum 170. výročí založení první školy a 90. výročí založení lidové školy v Třinci.

Na realizaci hudební pohádky na motivy románu Kornela Makuszynského „O dvou, kteří ukradli měsíc“ se podíleli žáci (250 žáků a 50 předškoláků), rodiče, absolventi a učitelé. Díky společnému úsilí mohli pozvaní diváci v úterý 31. května v Kulturním domě TRISIA v Třinci zhlédnout představení na úrovni hudebního divadla.

První škola byla zřízena v železárnách

Na úterní oslavě se v kulturním domě TRISIA sešlo několik generací učitelů, zaměstnanců, ředitelů škol, absolventů, rodičů a hostů. Přivítala je Anna Jež, ředitelka Základní školy a mateřské školy s polským vyučovacím jazykem Gustava Przeczka v Třinci, která jim připomněla nejdůležitější fakta z historie školy.

„Až do poloviny 19. století nebyla v Třinci škola, děti musely navštěvovat nedalekou školu v Koňské nebo Horní Líštné. Kořeny dnešní školy sahají až do roku 1851, kdy byla díky úsilí vedení Třineckých železáren založena jednotřídní soukromá škola, původně určená pro děti hutníků. V této škole se vyučovala polština a němčina. Můžeme tedy s jistotou říci, že současná škola je svým způsobem dědicem této instituce. Naproti tomu veřejná polská škola začala fungovat v roce 1931,“ uvedla Anna Jež.

Žáci a absolventi na pódiu

Představení režíroval Roman Grycz. Písně z alba Lady Pank „O dwóch takich co ukradli księżyc“ (1986), které bylo hudební ilustrací ke stejnojmennému kreslenému seriálu pro děti, zazněly živě v podání kapely ve složení: Roman Grycz (kytara), Jakub Kroczek (housle), Roman Pociorek (bubeník), Daniel Puczok (kontrabas), Tomasz Ryłko (klávesy). Na pódiu zpívali Julia Macura, Noemi Macura, Barbara Ryłko, Magdalena Wania, Irena Stodolová, Ivona Waszut, Dorota Bartnicka a Daniel Pustówka.

Žákyně Anna Böhm a Natalia Roik hrály role Jacka a Placka. Vypravěčky Julia Białoń a Joanna Kulik provedly diváky příběhem. Tanec strážníků a hraběcí družiny, tanec ryb a pelikánů, tanec mrkví a tanec koček – to jsou jen některé součásti představení, kterého se zúčastnili žáci třinecké školy, žáci a žákyně mateřské školy z Oldřichovic a žáci mateřských škol z Nebor, Líštné, a mateřských škol SNP a Štefánika.

Slavnostního odpoledne se zúčastnily generální konzulka Polské republiky v Ostravě Izabella Wołłejko-Chwastowicz a primátorka města Třince Věra Palkovská, které nad akcí převzaly čestnou záštitu.

„Plný sál, to na mě udělalo dojem… Ukazuje to, jak moc jste s touto školou spjati. Vždyť škola není jen budova – i když díky městu atraktivní – ale především atmosféra a nasazení učitelů. Jménem předsedy vlády, pana Mateusze Morawieckého, jsem už předala vyznamenání, jménem ministra školství Polské republiky jsem rovněž předala vyznamenání. Zbývá mi jen poděkovat. Toto nasazení, které je hodno napodobení, by samozřejmě nebylo tak úžasné a velkolepé, kdyby nebylo naší pomoci, dobrého slova, pytlíku peněz a rodičů, kteří mohou být pro ředitele školy velkým problémem, a tady jsou velkou oporou. To je vzácné,“ uvedla mimo jiné generální konzulka Polské republiky v Ostravě Izabella Wołłejko-Chwastowicz.

Věra Palkovská zdůraznila, že pozvání na slavnostní odpoledne pro ni bylo ctí a poctou. „Je to už 90 let od založení města a škola je tu tak dlouho, jak dlouho existuje město, a to znamená hodně: škole se daří, děti do ní chodí rády, jsou úspěšné, rodiče jsou spokojení a i my babičky jsme spokojené. Třinec je rozmanité město. Třinec je průmyslové město, město zeleně, město hokeje, ale je to také mnohonárodnostní město, což je skvělé, protože díky tomu máme krásné tradice, zajímavou historii. Spolupracují s námi také dvě školy: česká a polská. Děti nejen sdílejí prostor, ale také si spolu hrají, učí se žít a fungovat společně. To je v dnešní době nesmírně důležité,“ uvedla Palkovská.

Akce se zúčastnili také zástupci města, Třineckých železáren, Rady vlády pro národnostní menšiny v České republice, Kongresu Poláků v České republice, Polského kulturně-osvětového svazu, Matice školské a dalších organizací polské menšiny v České republice.

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.