DOLNÍ LUTYNĚ / Po dvouleté přestávce způsobené pandemií uspořádal výbor MS PZKO v Dolní Lutyni ve čtvrtek 7. dubna v kulturním domě jarní setkání spojené se schůzí a besedou s kronikářem obce.

Přítomní členové a příznivci PZKO přivítali hosty – místostarostu obce a člena místní skupiny PZKO Jana Czapka, kronikáře obce Jana Fismolu a předsedu MS PZKO z Věřňovic Marcela Balcárka.

V kulturním programu vystoupili sourozenci Karolina a Aleksander Ćmielovi a Karolina Ligocka.

56členná rodina

Místní skupinu PZKO v Dolní Lutyni tvoří 56 členů, jejichž pouto upevňují tradiční akce, jako jsou plesy, oslavy Dne matek, poznávací zájezdy, přednášky a vánoční oslavy. Místní skupina nemá vlastní prostory; pro pořádání akcí si za poplatek pronajímá prostory kulturního domu.

V letech 2020-21 nebylo možné uskutečnit všechny plánované akce. Uskutečnily se dva výlety, prázdninové setkání, venkovní akce k 50. výročí založení klubu mládeže, koncert duchovních písní ve farním kostele. Některé z těchto akcí byly spolufinancovány z polských fondů a z Fondu rozvoje Zaolzie.

Jak zdůraznila předsedkyně Maria Sztwiertnia, větší či menší úspěchy by nebyly možné bez velmi dobré spolupráce se sousedními spolky PZKO, která obohacuje práci spolků a přináší oboustranný prospěch. Plány na rok 2022 zahrnují akce s hlavním tématem oslav 75. výročí založení PZKO.

Setkání s kronikářem

Ve druhé části setkání Jan Fismol hovořil o své práci kronikáře obce, seznámil přítomné se zásadami vedení kroniky. Kronika je věcný popis událostí v chronologickém pořadí.

V roce 2010 začal Jan Fismol každý den zapisovat plnicím perem na speciální papír formátu A4 nejdůležitější události z Dolní Lutyně. Řekl, že plnicí pero má duši a pomáhá rozvíjet hezčí rukopis. Po dokončení jednoho svazku je kronika očíslována a svázána. Po 10 letech musí být předána do okresního archivu v Karviné.

Kronika je nenahraditelným zdrojem informací o minulosti. Kvalita kroniky je dána mimo jiné objektivitou zápisů, obsahem, estetickou úrovní textu. To vše je třeba krásně doplnit fotografiemi nebo materiály z tisku.

Mimořádně zajímavá přednáška byla odměněna potleskem a na závěr setkání pokračovala neformální diskuse u kávy a skromného pohoštění, které připravily obětavé dámy.

Maria Sztwiertnia

Komentáře


Čtěte také


Naplánujte si s námi víkend. Nejzajímavější události na Těšínském Slezsku
Leden262023

Naplánujte si s námi víkend. Nejzajímavější události na Těšínském Slezsku

Beskid Śląski shrnul uplynulý rok. Podívejte se, co plánuje letos!
Leden252023

Beskid Śląski shrnul uplynulý rok. Podívejte se, co plánuje letos!

Clanek
Leden222023

František Kowolowski vystavuje v Trisii

10 tipů na víkend
Leden192023

10 tipů na víkend

Začal soudní proces s Andrzejem Poczobutem. Společné prohlášení předsedů výborů Sejmu a Senátu
Leden162023

Začal soudní proces s Andrzejem Poczobutem. Společné prohlášení předsedů výborů Sejmu a Senátu

Leden122023

Blíží se 56. ročník Slezského plesu. Co připravili organizátoři?
Leden112023

Blíží se 56. ročník Slezského plesu. Co připravili organizátoři?

Tipy na víkend
Leden052023

Tipy na víkend

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.