DOLNÍ LUTYNĚ / Po dvouleté přestávce způsobené pandemií uspořádal výbor MS PZKO v Dolní Lutyni ve čtvrtek 7. dubna v kulturním domě jarní setkání spojené se schůzí a besedou s kronikářem obce.

Přítomní členové a příznivci PZKO přivítali hosty – místostarostu obce a člena místní skupiny PZKO Jana Czapka, kronikáře obce Jana Fismolu a předsedu MS PZKO z Věřňovic Marcela Balcárka.

V kulturním programu vystoupili sourozenci Karolina a Aleksander Ćmielovi a Karolina Ligocka.

56členná rodina

Místní skupinu PZKO v Dolní Lutyni tvoří 56 členů, jejichž pouto upevňují tradiční akce, jako jsou plesy, oslavy Dne matek, poznávací zájezdy, přednášky a vánoční oslavy. Místní skupina nemá vlastní prostory; pro pořádání akcí si za poplatek pronajímá prostory kulturního domu.

V letech 2020-21 nebylo možné uskutečnit všechny plánované akce. Uskutečnily se dva výlety, prázdninové setkání, venkovní akce k 50. výročí založení klubu mládeže, koncert duchovních písní ve farním kostele. Některé z těchto akcí byly spolufinancovány z polských fondů a z Fondu rozvoje Zaolzie.

Jak zdůraznila předsedkyně Maria Sztwiertnia, větší či menší úspěchy by nebyly možné bez velmi dobré spolupráce se sousedními spolky PZKO, která obohacuje práci spolků a přináší oboustranný prospěch. Plány na rok 2022 zahrnují akce s hlavním tématem oslav 75. výročí založení PZKO.

Setkání s kronikářem

Ve druhé části setkání Jan Fismol hovořil o své práci kronikáře obce, seznámil přítomné se zásadami vedení kroniky. Kronika je věcný popis událostí v chronologickém pořadí.

V roce 2010 začal Jan Fismol každý den zapisovat plnicím perem na speciální papír formátu A4 nejdůležitější události z Dolní Lutyně. Řekl, že plnicí pero má duši a pomáhá rozvíjet hezčí rukopis. Po dokončení jednoho svazku je kronika očíslována a svázána. Po 10 letech musí být předána do okresního archivu v Karviné.

Kronika je nenahraditelným zdrojem informací o minulosti. Kvalita kroniky je dána mimo jiné objektivitou zápisů, obsahem, estetickou úrovní textu. To vše je třeba krásně doplnit fotografiemi nebo materiály z tisku.

Mimořádně zajímavá přednáška byla odměněna potleskem a na závěr setkání pokračovala neformální diskuse u kávy a skromného pohoštění, které připravily obětavé dámy.

Maria Sztwiertnia

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.