CIESZYN / Další přednáška z cyklu „Cimélie a kuriozity ze sbírek Książnicy Cieszyńské“ bude věnována projektu fasády Saského paláce ve Varšavě z 19. století. Projekt se nachází ve sbírce Książnicy Cieszyńské.

Multimediální prezentace se bude skládat ze dvou částí

Łucja Brzeżycka, vedoucí oddělení konzervace a restaurování sbírek Książnicy Cieszyńské, pohovoří o konzervačních a restaurátorských pracích, kterými dokument prošel.

O historii paláce bude hovořit Maria Wardzyńska z varšavského sdružení Saski 2018, které usiluje o rekonstrukci Saského paláce a tím i o obnovu západní části Piłsudského náměstí.

Saský palác se nacházel ve Varšavě na dnešním náměstí maršála Józefa Piłsudského. V roce 1661, kdy byl postaven, byla budova v barokním slohu. Spolu se Saskou zahradou tvořila ústřední prvek barokního urbanistického uspořádání Varšavy 18. století, známého jako Saská osa.

Po smrti Augusta III. v roce 1763 ztratil palác status královského sídla a v následujících desetiletích postupně ztrácel na svém lesku. V roce 1837 koupil zchátralou budovu ruský obchodník Ivan Skwarcov, který se rozhodl ji přestavět. Vznikla klasicistní budova, která v této podobě přežila až do svého zničení v roce 1944. Dnes se z budovy zachoval pouze fragment známý jako „Hrob neznámého vojína“.

Plánuje se přestavba paláce v hlavním městě

Mezitím byl ve sbírce Książnicy Cieszyńské nalezen nákres zamýšleného průčelí.V současné době se vážně diskutuje o rekonstrukci varšavského Saského paláce. V červenci 2021 poslal prezident Polské republiky Andrzej Duda do Sejmu návrh zákona o rekonstrukci této stavby a v prosinci byla založena společnost, která má investici realizovat. Ve sbírce Książnicy Cieszyńské je mezitím uložen neznámý návrh průčelí Saského paláce z 19. století.

Dokument, který se zachoval, ukazuje řadu budov s průjezdní branou uprostřed a památníkem v klasicistním stylu. Pochází pravděpodobně z poloviny 19. století a souvisí se soutěží na rekonstrukci budovy, kterou vyhlásil Ivan Skwarcov.

Kresba na silném kartonu s nerovným, zvrásněným povrchem byla dlouhá léta skladována srolovaná, a proto se dochovala do dnešních dnů ve špatném stavu. Z tohoto důvodu prošla důkladnou konzervací. Odborníci z Książnice Cieszyńské ji vyčistili a doplnili defekty. Papír byl odkyselen a zpevněn. Kromě toho byl objekt nalepen na nový, pevný podklad a jeho barevnost byla sloučena.

Prezentace s názvem „Tajemství projektu Saského paláce ve Varšavě z 19. století“ se uskuteční 25. února v 17 hodin.

(indi, tisk. mat.)

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.