SKOČOV / Skočov je město, kde strávil většinu života významný spisovatel Gustaw Morcinek, který se narodil v Karviné. Jeho hrob se nachází v Cieszyně. Muzeum Gustawa Morcinka ve Skoczowě uspořádalo u příležitosti 130. výročí jeho narození konferenci věnovanou této významné osobnosti.

Konference se konala 23. září v kinosále divadla Elektryczny. Všechny účastníky přivítala Rozalia Wawronowicz – vedoucí Muzea Gustawa Morcinka ve Skočově. O velkém uznání pro vynikajícího spisovatele hovořil také starosta Skoczowa Mirosław Sitko. Poté následovaly další přednášky vynikajících vědců, odborníků na probíraná témata.

Proč byla Zofia Kossak Morcinkovou „kmotrou“

První z nich byla přednáška profesorky Krystyny Heska-Kwaśniewicz ze Slezské univerzity v Katovicích s názvem „Mezi Skočovem a Górkami Wielkými“. Profesorka hovořila o přátelství Gustawa Morcinka se Zofií Kossakovou. Vysvětlila také, proč Morcinek nazval Zofii Kossakovou svou „kmotrou“.

Ukázalo se, že to byla právě ona, kdo Morcinka přesvědčil, aby své psaní bral vážně a nepromarnil svůj talent. Nabídla mu pomoc a kontakt na nakladatelství v Poznani, kde sama vydávala své romány.

„Četla místní tisk, včetně novin „Gwiazdka Cieszyńska“. Tam si všimla textů mladého učitele Gustawa Morcinka, zejména vánočních představení pro školní děti. Viděla v tom jiskru talentu,“ říká profesorka Heska-Kwaśniewiczová o Zofii Kossakové.

Následující přednášky se zabývaly různými aspekty Morcinkova života a díla.

Doc. PhDr. prof. Libor Martinek ze Slezské univerzity v Opavě se podrobně věnoval genealogii rodu Morcinků a dokumentům, které se mu podařilo najít v českých archivech.

„Gustaw Morcinek na pozadí meziválečné krajinářské architektury“ byl tématem přednášky profesorky Zofie Budrewicz z Pedagogické univerzity KEN v Krakově. Prof. Katarzyna Taluć ze Slezské univerzity v Katovicích přednesla téma „Cestovatel Gustaw Morcinek“.

Poslední blok přednášek se skládal z: „Morcinkovy brambory, chléb a cibule“ – příspěvek Lucyny Sadzikowské, PhD, prof. UŚ, ze Slezské univerzity v Katovicích, a „Morcinek na Instagramu“ Beaty Langer, PhD, z Pedagogické univerzity KEN v Krakově.

Přednášky, které na konferenci zazněly, jsou nesmírně zajímavé a cenné. Stojí za to si je poslechnout celé. Vzhledem k tomu, že radnice ve Skoczowě a Muzeum Gustawa Morcinka vysílaly celou konferenci na internetu, můžeme si ji poslechnout odkudkoli a kdykoli.

Komentáře


Čtěte také


10 tipů na víkend
Říjen142021

10 tipů na víkend

Renata Putzlacher vzpomínala na Bronisława Liberdu
Říjen132021

Renata Putzlacher vzpomínala na Bronisława Liberdu

Zemřel Oton Hila
Říjen122021

Zemřel Oton Hila

Z redakční pošty: Skromné jubileum sboru Hasło
Říjen122021

Z redakční pošty: Skromné jubileum sboru Hasło

Troje ročních období v Bystřici. Tentokrát zahráli Zbigniew Kaleta a Adam Farana
Říjen112021

Troje ročních období v Bystřici. Tentokrát zahráli Zbigniew Kaleta a Adam Farana

V Beskydském muzeu o výpravách k pramenům Visly
Říjen112021

V Beskydském muzeu o výpravách k pramenům Visly

Proč se vyplatí učit se polsky? Odpověď na tuto otázku nabízí kampaň #KTOTYJESTEŚ
Říjen112021

Proč se vyplatí učit se polsky? Odpověď na tuto otázku nabízí kampaň #KTOTYJESTEŚ

Výsledky voleb. Podívejte se, jak lidé hlasovali v obcích v našem regionu!
Říjen092021

Výsledky voleb. Podívejte se, jak lidé hlasovali v obcích v našem regionu!

REKLAMA
REKLAMA

ZWROT TV

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

Website Security Test