ČESKÝ TĚŠÍN /Pomalu, písmenko za písmenkem, na fasádě zrekonstruované budovy Gymnázia im. Juliusze Słowackého v Českém Těšíně vzniká nápis s názvem školy.

Nápis bude dvojjazyčný. V současné době se sestavuje česká verze. Dnes však nebude dokončena, protože některá písmena ještě nebyla doručena, například písmeno „w“ potřebné pro nápis „Słowackiego“. Na dokončení montáže je třeba také počkat dva dny z technologických důvodů – musí pořádně vyschnout lepidla.

Písmena jsou na fasádu přišroubována pevnými šrouby a dodatečně připevněna profesionálními lepidly.

Instalace nápisu v polském jazyce a chybějících českých písmen je plánována na pátek. Na Velikonoce by měla být fasáda „Gympla“ vyzdobena kompletním elegantním nápisem s celým názvem školy.

(indi)

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.