Už se můžete seznámit se zprávou: „Kondice polského  vzdělávání na světě. Stav a potřeby v epidemických podmínkách“, kterou připravily organizace Stowarzyszenie „Wspólnota Polska“ a Kongres Oświaty Poloninej.

Zpráva popisuje současný stav polského vzdělávání na světě a jeho potřeby v souvislosti s pandemií. Součástí diagnózy jsou  také doporučení pro  instituce, které podporují fungování polských vzdělávacích  institucí za hranicemi Polska.

Zpráva   vychází z  výsledků on-line průzkumů, které organizace Kongres Oświaty Poloninej vedla v listopadu a prosinci 2020. Obsahuje také prezentace zástupců polských vzdělávacích organizací ze 16 zemí na téma fungování vzdělávacích institucí během pandemie, které byly zveřejněny na konferenci nazvané: „Kondice polského vzdělávání za hranicemi – stav a potřeby v  epidemických  podmínkách“.

Naše školy na konferenci zastupovala Monika Plášková

Konference byla  uspořádána z podnětu zástupce  vlády pro Poláky v zahraničí – ministra Jana Dziedziczaka ve spolupráci s organizacemi Stowarzyszenie „Wspólnota Polska“ a Kongres Oświaty Poloninej. Konala se online 13. prosince  2020.

Konference se zúčastnili učitelé a ředitelé polských škol v zahraničí a zástupci polských institucí, které provozují vzdělávací instituce v zahraničí, celkem 225 účastníků z 28 zemí. Polské školy v České republice zastupovala  Monika Plášková,  ředitelka ZŠ a  MŠ s  polským jazykem vyučovacím  v Horní Suché.

Průzkum

Průzkumu, který vedl Kongres Oświaty Polonijnej, se zúčastnili ředitelé polských škol v zahraničí a zástupci polských institucí, provozujících vzdělávací instituce v zahraničí. Respondenti  pocházeli  z 21 zemí světa, nejvíce odpovědí bylo od zástupců institucí sídlících v Evropě (69 %), něco přes čtvrtinu z nich byli lidé žijící v Severní Americe.     

Výsledky průzkumu  byly  výchozím bodem  pro určení stavu polského školství za hranicemi a pro diskusi  během konference.  

Zprávu naleznete zde

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.