Čtěte nás! Každý den nové informace!

MOSTY U JABLUNKOVA / Návštěvnické centrum u pozůstatků bývalé pevnosti v části Mostů u Jablunkova Šance je již v provozu. Stylová budova vznikla w rámci společného česko-slovenského projektu Geopark Megoňky – Šance. Otevřeno má od pondělí do pátku od 9.00 do 16.00 hodin, v sobotu od 10.00 do 16.00 hodin.

Uvnitř na návštěvníky čeká interaktivní expozice, která netradiční a zábavnou formou seznámí s historií a fungováním tohoto opevnění. Vizualizace, video, 3D animace či tematické elektronické hry přiblíží jak pevnost vypadala kdysi a jak se postupem času měnila. Nabídne ukázku tehdejšího vojenského života ve tvrzi, která zahrnuje výrobu střelného prachu, fungování děla či jak se prostřednictvím vojenských hudebníků vydávaly signály, povely a rozkazy.

Přes Jablunkovský průsmyk vedla již ve starověku jedna z odnoží Jantarové stezky, která spojovala oblast Středomoří s pobřežím Baltského moře. Ve středověku tady procházela tzv. měděná stezka, po které se přepravovala měď ze slovenských nalezišť do Vratislavi a pak do západní Evropy. Později tudy vozili své zboží kupci.

První zmínky o opevnění Jablunkovského průsmyku se objevily kolem roku 1520. Poznámku o tzv. starých šancích z 13. ledna 1578 zanechal také těšínský kníže Václav III. Adam. Nepatrné zbytky této tvrze se nacházejí na slovenské straně v obci Svrčinovec. S mosteckými šancemi je spojuje turistická trasa označena zelenými značkami.

V roce 1621 vyrostly nové šance v Mostech. Měly zabránit případné turecké invazi a chránit zdejší kupeckou stezku. Na jejich výstavbě se podíleli místní obyvatelé, často povinně. Uvnitř pevnosti stály dřevěné domy pro posádku a koně, prachárna, sklad potravin a dřevěná kaple. Později dřevěné budovy nahradily zděné. V 17. století došlo ještě k výstavbě menších šancí na Hrčavě a v Koniakowě (nyní na polské straně). S mosteckou pevností je spojovaly malé tvrze zvané reduty, které se nacházely na Studeničném, v nynější slovenské obci Čierne a Bukovci.

Návštěva budoucího císaře Josefa II. a kněze Leopolda Jana Šeršnika

Opevnění během své existence prošlo několika přestavbami. Ta nejvýznamnější se uskutečnila v roce 1663, kdy šance získaly svůj typický hvězdicový půdorys. V roce 1683 po drtivé porážce tureckých hord u Vídně, na které se znatelně podílel polský král Jan III. Sobieski, se význam šancí z vojenského hlediska začal zmenšovat. V letech 1724 -1729 se uskutečnila poslední významná přestavba.

Během prusko-rakouských válek v letech 1740 – 1763 pevnost několikrát dobyli pruští vojáci.

Dne 14. července 1766 mostecké šance navštívil budoucí císař Josef II. Prohlédl si celý obranný systém jablunkovského průsmyku a poté se zasadil o obnovu mostecké pevnosti. V roce 1802, kdy už tvrz pomalu přestávala sloužit svému původnímu účelu, objevil se tady kněz, vědec a muzejník Leopold Jan Šeršnik z Těšína. Posádku tehdy tvořili pouze tři muži a desátník.

Po roce 1848 byla pevnost vyřazena jako zastaralý opevňovací systém. Poté začala postupně chátrat. Lidé používali kameny z tvrze na stavbu svých obydlí a k rekonstrukci kaple sv. Petra a Pavla. V roce 1958 byly mostecké šance vyhlášeny kulturní památkou. Z pevnosti se zachovaly pozůstatky hlavní opevňovací linie, kterou tvoří zemní val a příkop. Dovnitř se vchází v místech, kde původně stály dvě brány – Slezská a Uherská.

Dřevěný model mosteckých šancí

V Dřevěnce na Fojtství v centrum Mostů u Jablunkova je možno zhlédnout dřevěný model šancí, který vytvořil místní lidový řezbář Pavel Kufa. Jelikož v příštím roce uběhne čtyři sta let od výstavby pevnosti, obec chystá oslavy. Šance jsou vzdáleny jen několik set metrů od hranice se Slovenskem. Na slovenské straně v lokalitě Megoňky se v bývalém kamenolomu a jeho okolí nachází zajímavé kamenné koule.

(gam)

Komentáře

Čtěte také


Havířov chystá celoplošnou deratizaci potkanů 
Srpen102020

Havířov chystá celoplošnou deratizaci potkanů 

Mírový běh v roce 2020 odstartoval v Bukovci
Srpen092020

Mírový běh v roce 2020 odstartoval v Bukovci

10 tipů na víkend
Srpen052020

10 tipů na víkend

Po stopách vislanské moderny
Srpen052020

Po stopách vislanské moderny

V Jablunkově se konal sedmý ročník Blešího trhu
Srpen022020

V Jablunkově se konal sedmý ročník Blešího trhu

Návštěvnické centrum na Šancích je už v provozu
Červenec312020

Návštěvnické centrum na Šancích je už v provozu

V Životicích uctí památku zavražděných občanů německými nacisty
Červenec302020

V Životicích uctí památku zavražděných občanů německými nacisty

10 tipů na víkend
Červenec302020

10 tipů na víkend


#KTOTYJESTEŚ

REKLAMA
REKLAMA

ZWROT TV

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

Website Security Test