KARVINÁ / Z důvodu nepřízně počasí se zahájení školního roku v Polské základní a mateřské škole v Karviné nekonalo e na fryštackém náměstí, ale v tělocvičně.  

Žáky, rodiče a pedagogický sbor přivítal ředitel školy Tomasz Śmiłowski a také předseda místní Školní matice (Macierz Szkolna) Michał Gomółka. Přítomen byl rovněž předseda Hlavního výboru Školní matice Tadeusz Smugała, který dovezl nejmladším žákům tzv. kupon prvňáčka. 

Jedná se o školní brašnu se školními potřebami, které jsou pro nejmladší žáky nezbytné. V brašně byla i kniha Józefa Ondrusza „Cudowny chleb”. Kromě kuponů žáci obdrželi také edukační stipendium, které mohou použít na zaplacení mimoškolní činnosti, výlety apod.  

Předseda Matice školní informoval, že projekt je realizován prostřednictvím nadace Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie a financován Senátem Polska, při realizaci projektu pomohli také Sdružení polských učitelů v ČR (Towarzystwo Nauczycieli Polskich w RC), Pedagogické centrum pro polské národnostní školství (Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego) v Českém Těšíně a Kongres Poláků v ČR prostřednictvím nadace Fundusz  Rozwoju Zaolzia.

Samozřejmě nejdůležitějším bodem programu bylo pasování na prvňáčky, které podstoupilo 15 dětí. Akt provedla třídní I. třídy Kamila Pasoń. Děti dostaly rovněž symbolický klíč o

Komentáře

Čtěte také


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test