KARVINÁ / Ve středu v Karviné-Dolech, v lese za dolem Barbara, se konala pietní akce k 80. výročí zavraždění 12 Poláků nacisty.

Slavnostní pietní akce organizovaná Sekcí regionální historie HV PZKO se konala u pomníku, o kterém mnoho lidí nevědí. Je to obelisk v lese za dolem „Barbara“ v Karviné se jmény 12 Poláků, kteří byli 18. září 1939 zavražděni nacisty.

Všichni byli aktivní v polských organizacích a byli zabiti, za účelem zastrašování ostatních Poláků v těchto oblastech.

Generální konzulka Polské republiky v Ostravě Izabella Wołłejko-Chwastowicz také připomněla postavu Dr. Wacława Olszaka. Bývalý starosta Karviné zemřel v důsledku bití německými nacisty 11. září 1939. 

Generální konzulka Polské republiky v Ostravě zdůraznila, že ministerstvo zahraničních věcí přikládá velký význam realizaci historických projektů, a to nejen prostřednictvím vzdělávání a výstav, ale také každodenní konzulární prací a péčí o hroby krajanů. Proto slíbila úzkou spolupráci konzulátu se všemi organizacemi a institucemi při vytváření úplné mapy hrobů Poláků v našem regionu.

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil také náměstek primátora Karviné Andrzej Bizoń, který zdůraznil potřebu uchovat a předat dalším generacím vzpomínku na místa a lidi, kteří zemřeli nejen během druhé světové války.

Čestnou stráž drželi vojáci polské armády a harceře 2. KDH Wielka Niedźwiedzica z Karviné. Přítomný byl také Janusz Kożusznik pastor Slezské evangelické církve. U pomníku obětí věnec ministra národní obrany položila generální konzulka Polské republiky v Ostravě Izabella Wołłejko-Chwastowicz, zástupci Statutárního města Karviná, Starostwa Powiatowego v Cieszyně, Hlavního výboru PZKO, Polské základní školy v Suché a také MS PZKO Stonava. 

Během obřadu recitoval  báseň Gustawa Przeczka Władysław Kristen, mužský sbor „Hejnal-Echo“ a smíšený sbor „Sucha“ zpíval vlastenecké písně a vystoupil také orchestr „Cieszynianka“. Na konci obřadu všichni přítomní zpívali Rotu. 

Marek Konieczny

Komentáře

Čtěte také


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test