KARVINÁ / Knihovny v našem regionu, ve kterých si také můžete půjčit knihy v polštině, dostaly nové polské publikace. To vše díky sbírce pro Zaolzie přátel z Polska.

Každoroční setkání knihovníků se konalo v Karviné

Ve Středisku polské literatury Regionální knihovny v Karviné, které spolupracuje se Sdružením přátel polské knihy, se ve středu 31. července konalo setkání zaměstnanců knihoven z celého regionu.

Helena Legowicz představila hlavní projekty SPPK

Knihovníky přivítala zástupkyně předsedy SPPK Helena Legowicz, která představila hlavní projekty sdružení. „Nejdůležitější událostí je „S knihou na kufrech“,“ řekla. Bude se konat ve dnech 21. – 23. října.

Bylo naplánováno 35 setkání s autory z Polska. Budou pobíhat ve školách a odpoledne pak v knihovnách. Ty jsou realizovány v rámci projektu „Já čtu tobě a ty mě“. Letošní ročník kampaně „S knihou na kufrech“ končí literárním setkáním v Těšínském divadle v Českém Těšíně.

Knihovníci si vybrali knihy pro své instituce

Během setkání v knihovně byly rozděleny také knižní dary. Jde o sedmnáctou sbírku knih pro Zaolzie, kterou pořádal Tomasz Sypniewski z Bydhoštiě. V každé knize bude nálepka s informacemi o tom, že se jedná o dárek od přátel Zaolzia z Bydhoště, Ciechanowa, Toruně a Wrześni.

„Tyto knihy nabízíme také všem organizacím, které pracují pro čtenáře,“ vysvětlila Helena Legowicz. „Snažili jsme se koupit hlavně publikace, které budou soutěžními knížkami,“ dodala.

Mezi knihami byly četby pro čtenářskou soutěž

Čtenářské soutěže se účastní žáci všech tříd základních škol. Nejmladší si přečtou „Przygody jeża Szymona“ od Urszuly Sieńkowska-Cioch a vytvoří ilustrace. Dětí z III-V ročníku budou číst knihu „Elf i skarb wuja Leona“ Marcina Pałasze a knihu „Awaria“ Joanny Wachowiak.

„Starší žáci ročníků VI-IX si můžou vybrat ze tří knih: historická Pawła Wakuły „Jajecznica Kolumba“, Katarzyny Ziemnicke „Jagodowe niebo“, která je spíš pro dívky, a velmi zajímavá kniha Katarzyny Wasilkowské „Kobra“,“ řekla Legowicz.

Knihu „Czarno na białym“ si oblíbili prvňáčci

Knihy budou rovněž předány prvňáčkům, kteří se přihlásí do knihovny. V některých knihovnách existuje obřad pasování na čtenáře. Jedná se o knihy Marcina Brykczyńského „Czarno na białym“ a Joanny Papuzińské „Bajczary i czarbaje“.

Knihovní sbírky byly také doplněny o publikace o regionu

Knihovníci přítomní na setkání doplnili sbírky ve svých institucích o regionální publikace z darů, včetně včetně knih „Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej” nebo českou verzi knihy Renaty Putzlacher „W kawiarni Avion, której nie ma”.

CR

Komentáře

Čtěte také


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test