STONAVA / Pouť ve Stonavě, kterou organizuje obec, je akcí odvozenou z církevní tradice na počest sv. Marie Magdalény, patronky místního římskokatolického chrámu. V současné době se jedná o dvoudenní světskou událost, ale doprovází ji také slavnostní mše.

Letošní stonavská pouť se konala v sobotu a neděli 20. až 21. července. Jako v minulých letech, oficiálně začala výstřely z kanonů s aktivní účastí starosty obce Ondřeje Febra. Konala se také každoroční soutěž sečení kosou. Předtím v kostele sv. Marie Magdalény se konala první česko-polská mše za zesnulé v letech 2018-2019.

Hlavní ulice ve Stonavě se proměnila v promenádu obklopenou spoustou stánků s různými druhy zboží, od řemesel, hraček, oděvů, domácích potřeb po jídlo, sladkosti, občerstvení, nápoje. Pro nejmenší byl kolotoč a ostatní atrakce.

Nedělní mše, z nichž první byla v češtině a druhá v polštině, byly doplněny zpěvem spojených souborů Polského kulturně-osvětového svazu v ČR: smíšeného sboru Stonawa ze Stonavy a smíšeného sboru Lira z Karviné-Darkova, pod vedením Marty Orszulik. Sbory začátkem července měly koncerty ve Lvově, odkud přijel také kněz.

Byl to kněz z Wilkowic u Żywce Jan Nikiel, děkan katedrální baziliky Nanebevzetí Panny Marie ve Lvově. Doprovázel ho otec Józef Pawliczek, generální vikář metropolity Lvova. Modlitby během bohoslužby směřovaly také na válkou zničenou Ukrajinu.

Kněz Jan Nikiel ve svém kázání poukázal na patrona svátku sv. Maří Magdalenu. Označil ji jako svobodnou ženou, protože byla osvobozena od zlých duchů, a začal se zabývat tématem svobody. Mluvil o daru svobody, který člověk někdy neumí dobře využít, což vede k negaci Boha a odmítnutí hodnot. „Věřící to mají jednodušší,“ řekl. „Svatá Marie Magdaléna učí správnému přístupu k daru svobody a umění zvolit správnou cestu. Svoboda v Ježíši ji vede k lásce.

Poukázal na důsledky lidského rozhodnutí, které se stalo na Ukrajině. Z 1 500 předválečných kostelů v arcidiecézi ve Lvově zůstalo během komunismu třináct. Nedělní výlet do kostela vzdáleného několik desítek kilometrů občas věřícím trval celý den.

Vyprávěl o současné situaci chrámu ve Lvově, zasvěceného sv. Marii Magdaleně, který byl proměněn na koncertní sál, hlavní dveře byly zazděné, oltář byl zakryt. „Dovolili nám mít mše u oltáře, ale vždy ve večerních hodinách se konají koncerty,“ dodal.

Slavnostní mše se zúčastnili uniformovaní horníci, hasiči a hosté z Polska. Byly posvěceny sochy sv. Petra a sv. Pavla.

Brzy v neděli odpoledne byla neplánovanou atrakcí Stonavské poutě vichřice a liják, vítr zasáhl některé stánky, prodejci nestihli skrýt zboží před deštěm. Pak ale opět vyšlo slunce a program pokračoval. Pouť skončila ohňostrojem.

CR

Štítky:

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.